חברת החשמל

 

מידע לחשמלאי

ידע הוא כוח, לכן כדאי להיות מעודכן לגבי התפתחויות טכנולוגיות חדשניות, נושאי מדיניות, תחזיות ומגמות במשק החשמל ובעבודה השוטפת בתחום החשמל, בעיקר בנוגע לאיכות החשמל ולבטיחות. מידע חשוב זה ניתן למצוא בכתבות המתפרסמות כאן, יחד עם טפסים שימושיים.
Print Footer Image