חברת החשמל

רשימת מכרזים

101603880כלי רכב משומשים ומשאיות 23/07/201410/08/2014 11:00מכירת רכבים משומשיםבארץמכירה
101508440מערכת לניהול משאיות23/07/201424/08/2014 11:00מחשובבארץרכש
101590890מכירת חלפים לרכבים מסוגים שונים23/07/201410/08/2014 11:00מכירת ציוד משומשבארץרכש
101594400רכישת עגורן עירוני23/07/201424/08/2014 11:00ציוד מכני ניידבארץרכש
101591290התקשרות לאספקת שתייה חמה בכוסות ממכונות אוטומטיות23/07/201417/08/2014 11:00מזוןבארץרכש
101588810התקשרות לשנתיים לאספקת תייל נחושת שזור בחתכים שונים 23/07/201431/08/2014 11:00כבליםבארץרכש
101555420התקשרות לשנתיים לאספקת כבל כח מ"נ עם תייל נושא 23/07/201431/08/2014 11:00כבליםבארץ ובחו"לרכש
101540720התקשרות לשנתיים לאספקת מנתק מבטיח (סרגל) לתל פאזי גודל a 4 1250 אמפר 23/07/201431/08/2014 11:00ציוד לרשתבארץ ובחו"לרכש
101536920התקשרות לרכישת מהדקי זרם עבור תחנות משנה ותחנות מיתוג23/07/201424/08/2014 11:00ציוד לתחנות מישנהבארץ ובחו"לרכש
101588690  התקשרות לשנתיים :להרכבת ארונות פוליאסטר גודל "00" עם שני צינורות23/07/201417/08/2014 11:00ציוד לרשתבארץרכש
17748-000032הסמכת מערך ניטור איכות אויר23/07/201410/08/2014 12:00בארץרכש
041038510Aתחנת משנה "גבעת שאול" (י-ם) – עבודות אזרחיות22/07/201430/07/2014 13:00בנייה/פיתוחבארץרכש
041034270Aתחנות משנה ירושלים – עבודות איטום22/07/201406/08/2014 13:00בארץרכש
042036410Aאתר קיסריה – הקמת מיכל פלדה בנפח 750 מ"ק22/07/201406/08/2014 13:00בארץרכש
190000390Aאספקת שירותי תיקון מכשירי חשמל22/07/201412/08/2014 11:00בארץ
080001670Aחפירות באזור פ"ת 21/07/201406/08/2014 14:00חפירותבארץרכש
150000530 Aביצוע עבודות הנחת כבלי מתח עליון 161 ק"ו במסגרת פרויקט רוקח צפון - קטע C13/07/201404/08/2014 12:00חפירותבארץרכש
150000540 Aביצוע עבודות הנחת כבלי מתח עליון 161 ק"ו במסגרת פרויקט תחמ"ג  איילון13/07/201404/08/2014 12:00חפירותבארץרכש
שירותי תכנון בתחום האלומיניום בפרויקטים שונים ברחבי11000998013/07/201427/07/2014 12:00תכנון וייעוץ בתחום: אזרחי, חשמלי ומכניבארץ
09072014מאיץ למשאבה תוצרת ENSIVAL,   חלקי חילוף לשסתום תוצרת WALDEMAR.,  תחמ"ש ניידות התקנה על משאיות.13/07/201430/07/2014 11:00ציוד לתחנות מישנהבארץבקשה לקבלת מידע
042036030Aתחנות הכוח "רוטנברג" (אשקלון) – מתקני הפחתת פליטות – מערכת גילוי וכיבוי אש באירוסול11/07/201430/07/2014 13:00מערכת גילוי וכיבוי אשבארץרכש
041038060Aאתר גזר (סמוך לרמלה) – עבודות פיתוח, סלילה והסדרת ניקוזים11/07/201406/08/2014 13:00בנייה/פיתוחבארץרכש
101588850משאבת דיזל נגררת 10/07/201410/08/2014 11:00ציוד מכני ניידבארץרכש
080001630Aאספקת משאבות בטון בשטחי מחוז הדרום10/07/201428/07/2014 00:00עבודות שאיבהבארץרכש
080001660Aאספקה, הובלה והצבת תמרורים ואמצעי איתות לביצוע הסדרי תנועה לאבטחת אתרי עבודה בשטחי מחוז הדרום.10/07/201428/07/2014 14:00תכנון, מדידות, הסדרי תנועהבארץרכש
101589260אספקת עמודי מסבך10/07/201427/07/2014 11:00עמודי מתח עליון/על - רכישהבארץ ובחו"לרכש
101579660התקשרות לאספקת קפה שחור 10/07/201410/08/2014 11:00מזוןבארץרכש
101530790התקשרות לאספקת תיבות חיבור לכבל אופטי בתיל הארקה OPGW10/07/201424/08/2014 11:00ציוד לרשתבארץ ובחו"לרכש
1040006830אספקת שרותי מומחיות הנדסיים  בתחום הנדסת סיכונים ובטיחות אש08/07/201403/08/2014 12:00תכנון וייעוץ בתחום: אזרחי, חשמלי ומכניבארץרכש
110009950תיקון תקלות לרכב קל כללי (למעט רכבי  UMI , טויוטה, רנו וניסן) באזור גוש דן.08/07/201430/07/2014 12:00תיקון תקלות (מוסכים)בארץ
110009710שירותי אחזקת גינון באתרי חח"י במרחב הדרום 06/07/201424/07/2014 12:00גינון וגיזוםבארץ
042038390Aאתר תחנות-הכוח ,רוטנברג" (אשקלון) - בידוד בהתזה ע"ג טורבינה קיטורית03/07/201430/07/2014 13:00בידוד תרמיבארץרכש
  042037590A - עדכון מ 14/7/14 בנושא דחייהאתר תחנת-הכוח ,חגית" (אזור יוקנעם) - ניקוי וצביעת צנרת ומכלולים 03/07/201430/07/2014 13:00צביעהבארץרכש
101583250התקשרות לשירותי שאיבה וניקוז בתחנת הכוח רוטנברג03/07/201403/08/2014 11:00קווי ביוב נקוז ומיםבארץרכש
101522010התקשרות לאספקת קסדות ואביזרים 02/07/201410/08/2014 11:00אספקת חומריםבארץרכש
101573140התקשרות לשירותי גריסת פסולת עץ ופינויה02/07/201427/07/2014 11:00פינוי פסולתבארץרכש
101555870התקשרות לרכישת צמיגים, אבובים ועבודות נלוות לרכב /צמ"ן  30/06/201410/08/2014 11:00ציוד מכני ניידבארץרכש
101590060שבבי פליז, מיכלי טרמוס ריקים לחמצן  ואביזרים לצנרת מסוגים שונים30/06/201427/07/2014 11:00מכירהבארץמכירה
מפרט מספר STR-1377 התקשרות לרכישת ציוד הצמדה ל-PLC עבור תחנות משנה/מיתוג 26/06/201414/09/2014 11:00ציוד לתחנות מישנהבארץ ובחו"לרכש
101578140 נגרר תאורה26/06/201427/07/2014 11:00ציוד מכני ניידבארץבקשה לקבלת מידע
101567720  התקשרות לאספקת מנתקי סרגל לנתיך סכין מתח נמוך26/06/201403/08/2014 11:00ציוד לרשתבארץרכש
101555770התקשרות לאספקת מהדקי לוח ואביזרים 19/06/201403/08/2014 11:00ציוד לרשתבארץרכש
מפרט מספר STR-1356 התקשרות לרכישת משני מתח מ"ג 24 ק"ו ו- 36 ק"ו עבור תחנות משנה ותחנות מיתוג19/06/201421/09/2014 11:00ציוד לתחנות מישנהבארץ ובחו"לרכש
101557380התקשרות לרכישת מפסק זרם מ"ג 36 ק"ו 1250 א',  1600 א'  ומאריק מהיר 36 ק"ו 1250 א' 18/06/201424/08/2014 11:00ציוד לתחנות מישנהבארץרכש
101534770מכרז לבמות 25 מטר05/06/201427/07/2014 11:00ציוד מכני ניידבארץ ובחו"לרכש
101560360התקשרות לאספקת מבדדי סינטטיים05/06/201427/07/2014 11:00ציוד לרשתבארץ ובחו"לרכש
Print Footer Image