חברת החשמל

 

איכות האוויר

איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות חודשיים

 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 12/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 10/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 09/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 08/12
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 07/12
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 06/12
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 05/12
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 04/12
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 03/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 02/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 01/12

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 12/11

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 11/11

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל- 10/11

 
 
 

 

 
 
 

 

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 09/10


סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 08/10

 

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 07/10 

 

 
 
 
 
 

 

 איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות שנתיים

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 2012

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – 2011​

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 2010 

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל - 2009

איכות אויר - ניטור סביבתי- ניטור אבק באזור חדרה 

 

 איכות אויר - ניטור סביבתי-ניטור רציף
תאריך עדכון: 05/07/2011

 

 פליטה שנתית של גזי חממה

ניטור ארובות - דוחות דיגום מזהמים

תאריך עדכון: 01/08/2013 
 
אתר רדינג, יחידה 4, הסקה בגז טבעי, אפריל 2013 - מידע מעובד
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

​​
Print Footer Image