חברת החשמל

 

ים וחופים

דוחות הזרמה לים

 

 

סיכום דוחות הזרמה לים לתקופה ינואר עד דצמבר 2013

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר עד יוני 2012

תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי עד דצמבר 2012

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי - דצמבר 2011

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר - יוני - 2011

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי - דצמבר - 2010

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר - יוני - 2010

ניטור הסביבה הימית

 ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח רדינג – תקציר דו"ח לשנת 2012

ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח אשכול - תקציר דו"ח לשנת 2009
ניטור ים וחוף רדינג 2009.
ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח רוטנברג ומתקן ההתפלה וי.איי.די - תקציר דו"ח לשנת 2009

היתרי הזרמה והטלה לים

היתר להטלת מדוזות לים - תחנת הכוח החופיות של חברת החשמל

 היתר להזרמת מי תהום לים - תחנת הכוח "אשכול" 

היתר הזרמה לים- תחנת הכוח "אלון תבור"

היתר להזרמת מי תהום לים – תחנת הכוח "אורות רבין"

היתר הזרמה לים - אתר "דברת"

 

היתר הזרמה לים- תחנת הכוח "רמת חובב"

היתר להטלת חול ים נקי – תחנת הכוח "אורות רבין"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Footer Image