חברת החשמל

 

איכות מים, קרקע ושפכים

​ניטור נחלים

 

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "צפית"- דו"ח מסכם לחורף 2011 – 2012

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "חגית"- דו"ח מסכם לחורף 2011 – 2012
ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "חגית" – דוח מסכם לחורף 2010-2011

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "צפית" – דוח מסכם לחורף 2010-2011

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "חגית"- דו"ח מסכם לחורף  2009- 2010

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "צפית"- דו"ח מסכם לחורף  2009- 2010

ניטור מי תהום

 

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2013

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2012

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2011

סקרים ודיגומי קרקע

 תוצאות דו"ח סקר קרקע תעלת תקשורת רדינג - רמת השרון: יוני 2010

בדיקות קולחין להשקייה

 

השקיה בקולחים סניטאריים באתר אורות רבין – דיווח לשנת 2012
השקיה בקולחים סניטאריים באתר אשכול – דיווח לשנת 2012
השקיה בקולחים סניטאריים באתר רוטנברג – דיווח לשנת 2012
השקייה בקולחים סניטאריים באתר אורות רבין - דיווח לשנת 2010

השקייה בקולחים סניטאריים באתר אשכול - דיווח לשנת 2010

השקייה בקולחים סניטאריים באתר רוטנברג - דיווח לשנת 2010

פינוי ושינוע פסולת חומרים מסוכנים 

 

פינוי עוגת סינון 

למידע נוסף 

Print Footer Image