חברת החשמל

About

חברת החשמל ואיכות הסביבה

פעילות בתחום איכות הסביבה מהווה חלק בלתי נפרד בתכנון ובפיתוח, בתפעול ובתחזוקה של משק החשמל בארץ. חברת החשמל חרטה על דגלה לקחת חלק באחריות הכוללת בנושאי איכות הסביבה ואימצה את עיקרון "פיתוח בר-קיימא". נושא איכות האוויר וגזי החממה הינם תחומים רלוונטיים לחברת החשמל.חברת החשמל מודעת למאמץ העולמי והלאומי להפחתת גזי החממה וההתחממות הגלובלית. על כן חברת החשמל שילבה בשנים האחרונות את הגז הטבעי, יחד עם שיפור מתמיד של שאר סוגי הדלקים המשמשים לייצור החשמל. הדבר הוביל להפחתת פליטות לאוויר.חברת החשמל ממשיכה להוביל תוכנית לאומית לחסכון בחשמל בה לוקחים חלק המשרד לאנרגיה ומים והמשרד להגנת הסביבה וכן פעילויות בקרב הקהילה והתעשייה להעלאת מודעות להתייעלות אנרגטית ושימוש מושכל בחשמל.
Print Footer Image