חברת החשמל

About 
 

נציבות תלונות הציבור

חברת החשמל עושה מאמץ רב כדי לתת לך את השירות הטוב ביותר, אולם במערכת גדולה קורה שיש תקלות. מכל תלונה ומכל ביקורת אפשר, אם רק רוצים, ללמוד, לתקן ולשפר. ואנחנו רוצים !!!  אם אתה מרגיש כי יש לך בעיה שלא באה על פתרונה בפנייה קודמת לחברת החשמל, אנחנו בנציבות תלונות הציבור נשמח להיות לך כתובת. בנוסף, נפיק לקחים ברמה מערכתית, במטרה להעלות את רף רמת השירות שחברת החשמל נותנת ללקוחותיה, תוך שיפור וייעול המערכת. 
להגשת תלונה

Print Footer Image