אנו מבצעים כעת עבודות תחזוקה לצורך שיפור האתר. נשוב לפעילות בהקדם. לצורך בירור ודיווח על הפסקת חשמל או לצורך קוד עבור מונה תשלום מראש, יש לפנות לשירות 103