מפלס החשמל
צריכת החשמל כעת במגוו"ט
11,221
שעת השיא הצפויה
14:00
רזרבת החשמל כעת במגוו"ט 3,293
רזרבת החשמל בשיא במגוו"ט
2,919
2