מפלס החשמל
צריכת החשמל כעת במגוו"ט
8,863
שעת השיא
13:00
רזרבת החשמל כעת במגוו"ט 3,832
רזרבת החשמל בשיא במגוו"ט
3,650
2