מפלס החשמל
צריכת החשמל כעת במגוו"ט
13,742
שעת השיא
19:00
רזרבת החשמל כעת במגוו"ט 1,369
רזרבת החשמל בשיא במגוו"ט
1,214
2