חברת החשמל לישראל - לוגו
 

הלאמת החברה

סיומה של מלחמת העצמאות ופתיחת שערי הארץ לגלי העלייה הגדולים, העמידו את חברת החשמל בפני אתגרי פיתוח עצומים. היקף ההשקעות שנדרש מהחברה לפיתוח משק החשמל היה במימדים שלא נודעו עד לאותה עת.
תחזית הביקוש לחשמל נצפתה עוד בשנים 1949-1948 ע"י מנהלי החברה ובמיוחד ע"י אברהם רוטנברג ששימש כמנכ"ל באותה עת. המצוקה הגדולה שפקדה את משק החשמל בשנים 1953-1949 הביאה לסדרת פגישות בין אברהם רוטנברג, מנכ"ל החברה, לבין ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ואישי ציבור נוספים.
 
ב-25 במאי 1951 הוקמה ועדה שבראשה עמד ד"ר הופיין, יושב ראש מועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל, כדי לבדוק את הסיבות למשבר במשק החשמל ולהגיש הצעות לפתרון, באופן שיבטיחו את טובת הציבור מחד וישרתו את צרכי המשק ההולכים וגדלים מאידך.
 
חברת חשמל שיתפה פעולה עם הועדה והצליחה לשכנע את חבריה שהגורם המרכזי למשבר, נובע מקשיי מימון להזמנות ציוד, שנועדו להגדיל את כושר הייצור וזאת עקב מצבה הגיאופוליטי של ישראל באותה עת.
 
מסקנות הועדה שניתנו כשנה וחצי לאחר הקמתה, הוגשו לממשלת ישראל באוקטובר 1952 ובהן נקבע חד משמעית הצורך בהלאמת החברה כיוון שבמתכונתה הנוכחית היא לא תוכל לעמוד בדרישות המשק עקב קשיי המימון.
 
הממשלה לא ששה להלאים את החברה כיוון שהיה ברור לכל שמדובר ברכישת מניות ובהשקעות גדולות. ממשלת ישראל הגישה הצעה להיכנס לשותפות עם החברה אולם הלורד סמואל יושב ראש הדירקטוריון של החברה ואברהם רוטנברג התנגדו לכך בתוקף וטענו שעדיף שהממשלה תרכוש את החברה במלואה.
 
לאחר דיונים ממושכים ומשא ומתן מייגע אישרה ממשלת ישראל ב-10 בינואר 1954 רכישת %95 ממניות החברה ובכך למעשה הולאמה החברה והפכה לחברה בשליטת ממשלת ישראל.
 
ראוי לציין שעל אף קשיי המימון בשנים 1949 – 1954 המשיכה חברת חשמל בפיתוח והרחבה של תחנות כוח קיימות כדי לענות על צרכי המשק הגדלים. בתקופה זו הוקמו בחיפה שתי יחידות של 30 מגוו"ט, האחת בסוף 1949 והשנייה ב-1951.
במקביל הוקמה באתר תחנת הכוח רדינג תחנה חדשה בשם רדינג ב' ובה שתי יחידות של 50 מגוו"ט כל אחת. יחידה ראשונה ברדינג ב' נכנסה לפעולה במאי 1953 והשנייה החלה לפעול במרץ 1954. 

כניסתן של היחידות החדשות ברדינג הביאה למיתון המשבר בחשמל אשר איפשר לחברה תכנון ארוך טווח והקמת אתרי כח חדשים.
העברת הבעלות על החברה גררה בעקבותיה גם את העברת מקום מושבו של הדירקטוריון מלונדון לישראל. מאז הקמת החברה ב- 1923 ועד 1954 ישב הדירקטוריון דרך קבע בלונדון. בשלהי 1954 הוקם לראשונה דירקטוריון חדש המורכב כולו מאישים ישראלים.
 
מקום מושבו של הדירקטוריון נקבע בבנין הישן שברחוב החשמל בתל אביב, אשר נרכש על ידי פנחס רוטנברג יחד עם השטח שמסביב לו שנועד להקמת תחנת הדיזלים הראשונה. 

תגיות: הלאמת החברה