חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

התעריף הביתי

בתוקף: מ- 01.01.2019

למי מיועד?

לבתים המשמשים למגורים בלבד, בתי תפילה ומבנים לצורכי חקלאות.

 
 
​רכיב לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ בשיעור 17%​
תשלום אחיד לכל קוט"ש באגורות​ 47.16
55.18
 
 
 
​סוג תעריף
​לקוח דו חדשי
מונה בסיס חד פאזי
​לקוח דו חודשי
מונה בסיס תלת פאזי
​לקוח חד חודשי
תשלום קבוע חלוקה
 (לא כולל מע"מ)​
7.64 ​8.84 120.40​
תשלום קבוע חלוקה
כולל מע"מ​
8.94​ 10.34 140.87​
תשלום קבוע אספקה
(לא כולל מע"מ)​
10.64 10.59 82.42​
תשלום קבוע אספקה
כולל מע"מ​
12.45​ 12.39​ 96.43

 
רכיב לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ בשיעור 17%​
 תשלום קיבולת
בש"ח ל- KVA בשנה
0.92
1.08
 
 
 
 

הנחה לזכאים

בחודש מרץ 2007 התקבל בכנסת חוק, לפיו תנתן הנחה בחשבון החשמל לגמלאים מקבלי קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. מועד החלת החוק – 27.6.2007.
ההנחה הינה בשיעור של 50% מהצריכה של עד 400 קוט"ש בכל חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד, בבתים המשמשים למגורים בלבד. 
קביעת הזכאים נעשית אך ורק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, המעביר לחברת החשמל מידי חודש קובץ מעודכן של הזכאים. כמו כן שולח המוסד לביטוח לאומי לכל גמלאי הזכאי להנחה, הודעה כי הוא זכאי להנחה.
חברת החשמל נותנת את ההנחה אוטומאטית בחשבון החשמל רק ללקוח, לגביו יש התאמה בין הנתונים הרשומים בקבצים של חברת החשמל, לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי. ההנחה ניתנת על-פי שם ומספר תעודת-הזהות של הזכאי, שהוא לקוח רשום בחברת החשמל.
לקוחות אשר קבלו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי כי הם זכאים להנחה והם גם לקוחות רשומים בחברת החשמל, אולם ההנחה אינה מופיעה בחשבון החשמל שהם מקבלים, מתבקשים להתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 (שיחת-חינם מטלפון קווי) ולעדכן את פרטיהם (כולל מס' תעודת-זהות) אצל נציג השירות. 
על-פי החוק, רשאי שר התשתיות, בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, לקבוע בעתיד אוכלוסיות נזקקות נוספות לצורך מתן הנחה.

 

ב-20.9.2010 אישר שר האנרגיה מתן ההנחה לקבוצת זכאים נוספת - ניצולי שואה. הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר קובעת מי הם ניצולי השואה הזכאים להנחה, שולחת אליהם מכתבים בהם הודעה על זכאותם להנחה ומעבירה את פרטי הזכאים לחברת החשמל.
רק זכאים שקיבלו את המכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה ושפרטיהם הועברו לחברת החשמל, והם צרכנים רשומים בחברת החשמל, יקבלו הנחה

ההסדר להנחה לניצולי השואה הינו זהה להסדר לזכאי הביטוח הלאומי כמפורט לעיל:

 

אם הלקוח לא קיבל הודעה מהמוסד לביטוח הלאומי או מהרשות לזכויות ניצולי שואה, שהינו זכאי להנחה ופרטיו אינם נכללים ברשימת הזכאים המועברת לחברת החשמל, אין באפשרותנו לכלול אותו במסגרת זו של מקבלי הנחה.

אם לקוח משתייך לשתי הקבוצות של מקבלי ההנחה, ההנחה תינתן לזכאי רק במסגרת קבוצת זכאים אחת.

 

הבהרה:

על-פי התקנות שקבע שר התשתיות הלאומיות ואמות-המידה שקבעה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, באחריות הלקוח לבדוק את התאמת הפרטים בחברת החשמל, כך שיתאפשר זיהויו המוחלט לצורך קבלת ההנחה.

 

לתעריפים קודמים לחצו כאן