מחירי התעו"ז במתח נמוך

בתוקף מ- 13.9.2015 

graph-taoz-metach-namuch.gif

 

הבהרות

החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו':
 
ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות.
השעות הנקובות בגרף הנן לפי שעון ישראל.
 
בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.
 
 

 

  

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות