חברת החשמל לישראל - לוגו
 

הפעלת גנרטורים

מיועד ללקוחות שהצטרפו ל"הסדר השלה יזומה באמצעות הפעלת גנרטורים עצמיים".

להסדר יכולים להצטרף לקוחות בעלי גנרטורים בגודל שבין MVA 0.5 ל- MVA 5 שאין להם רישיון ייצור, ומחזיקים בהיתרים המתאימים. הסדר זה מזכה את הלקוח בתשלום עבור החשמל שהוא מייצר לתצרוכת עצמית בגנראטור שלו, ובכך מקטין גם את צריכת החשמל שלו מרשת החשמל הארצית.

 

​על הלקוחות המעוניינים להצטרף להסדר להמציא את האישורים הבאים:

היתר הפעלה בתוקף של משרד התשתיות הלאומיות,

היתר מהמשרד להגנת הסביבה,

אישור בדיקת חשמלאי בודק מורשה,

אישור בדיקת מתקן של חברת החשמל (לאחר חיבור הגנראטור).

ניתן להצטרף להסדר פסגה ניידת או להסדר הגנראטורים, לא לשניהם, מכיוון שהם מכוונים לאותן שעות.


לתעריף תמריץ על בסיס יומי

לטבלת תעריפי דיזל גנרטורים יומית במתח נמוך

לטבלת תעריפי דיזל גנרטורים יומית במתח גבוה

לטבלת תעריפי דיזל גנרטורים יומית במתח עליון

שעות הפעלת דיזל גנרטורים

שעות הפעלת דיזל גנרטורים במסגרת הסדר השלה יזומה.​​