חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

תעריפים

בתוקף מ - 01.01.2019
התעריף הכללי

למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, לרבות מוסדות חינוך ותרבות, מרכזי קליטה, מבנים המשמשים עמותות ומלכ"רים, מרפאות, בתי חולים, בתי מלון, משרדי ממשלה, לקטע המשמש למעבר דרך מנהרה ולמבנים המחוברים בחיבור זמני.

 
 
 
 
​רכיב לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ בשיעור 17%​
תשלום אחיד לכל קוט"ש באגורות​ 49.32
57.70
 
 
 
 
סוג תעריף
​לקוח דו חדשי
מונה בסיס חד פאזי
​לקוח דו חודשי
מונה בסיס תלת פאזי
​לקוח חד חודשי
תשלום קבוע חלוקה
 (לא כולל מע"מ)​
7.64​ ​8.84 120.40​
תשלום קבוע חלוקה
כולל מע"מ​
8.94​ 10.34​ 140.87​
תשלום קבוע אספקה
(לא כולל מע"מ)​
10.64 10.59​ 82.42​
תשלום קבוע אספקה
כולל מע"מ​
12.45​ 12.39​ 96.43​
 
לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ בשיעור 17%​
קיבולת
בש"ח - KVA בשנה
0.92
1.08
 
 

תעו"ז - תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה

 

מהו תעו"ז? 

התעו"ז יוצר קשר ישיר בין עלויות ייצור החשמל ואספקתו בשעות השונות ובין המחיר שמשלם הלקוח.
 
תעו"ז חל כיום על כל הלקוחות במתח עליון ובמתח גבוה, על לקוחות במתח נמוך המחוברים בחיבור 3X200 אמפר ומעלה, וכן על לקוחות במתח נמוך שצריכתם במשך השנה הקלנדרית האחרונה (מיום 1 בינואר עד ליום 31 בדצמבר) עלתה על 40,000 קוט"ש. מועד המעבר ללקוח חדש לחיוב בתעו"ז, יהיה קבוע ב- 1 באפריל כל שנה.
 
לקוחות במתח נמוך, שחויבו על פי תעו"ז בהתאם להיקף צריכתם, וצריכתם הפכה נמוכה מ- 40,000 קוט"ש במשך השנה הקלנדרית האחרונה - תקופה רצופה של לפחות 12 חודש, יחויבו בתשלום עבור הצריכה על פי תעריפים אחידים או על פי תעו"ז, על פי בחירתם. ללקוחות כאלה, המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד, מועד המעבר יהיה קבוע גם הוא ב- 1 באפריל כל שנה. 
 

מבנה התעריף

בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות: פסגה, גבע, שפל.
מחיר החשמל בפסגה הוא הגבוה ביותר, בגבע הוא ברמת ביניים, ובשפל הוא הנמוך ביותר. בחשבון החשמל של לקוחות תעו"ז מפורטת הצריכה לפי מקבצי השעות השונים.                       
 
מחירי הקוט"ש בתעו"ז משתנים גם על-פי מתח האספקה.
 
החלת התעריף מחייבת החלפת המונה הקיים במונה אלקטרוני מיוחד, המתוכנת למטרות תעריף זה. החלפת המונה נעשית על-ידי חברת החשמל ועל חשבונה.

מרכיבי התעריף

  • תשלום חודשי קבוע – בהתאם למתח האספקה. 
  • תשלום בעד צריכת החשמל – המחיר משתנה על פי מתח האספקה, עונות השנה, היום בשבוע והשעה במהלך היום.
 
 
 
 

 

תגיות: תעריף כללי