עבודות שמבוצעות באגף תכנון הנדסי

   • מחקרים טכנו- כלכליים

 הלקוח: Ecotraders Ltd.

הכנת שני מחקרי קדם- כדאיות (עבור רשות שדות התעופה בישראל ועבור חברת רותם בע"מ) המסכמים את עלות ההשקעות והתפעול (עלות מחזור החיים) עבור תחנות כוח פחמיות בגדלים שונים המבוססות על טכנולוגיות תת- קריטיות / סופר- קריטיות.
תאריך סיום: 2009 – 2010

   • תכנון קונספטואלי של הסבת אתר מנפט לגז

הלקוח: מכתשים בע"מ. 

תכנון רעיוני להעברת הגז באתר והכנת נתונים עבור התכנון המפורט.
תאריך סיום:  2008
 
   •   סקר היתכנות עבור מחז"מ בהספק של עד MW 230 

 הלקוח: American/Israel Paper Industry, Israel (מפעלי נייר אמריקאיים / ישראליים, ישראל),

 תאריך הפעלה:  2008.
   •  סקר היתכנות עבור מחז"מ בהספק של עד MW 800 

 הלקוח: Israel Petrochemical Enterprises (מפעלים פטרוכימיים, ישראל)

תאריך השלמה:  2008.
   •  GIS KV

 הכנת הצעה למחז"מ בהספק של MW 230 במוסקבה

 הלקוח - Bateman, Israel
 תאריך השלמה – 2007.
   •  חקר היתכנות עבור שיפור ציוד למעבר מנפט לגז ומתקן מחז"מ עד להספק של MW 50  

 הלקוח - Israeli Oil Refineries, Israel (בז"ן)
תאריך סיום 2007
 


   • העברת דוד קיטור להסקה בגז טבעי

 ספציפיקציות, הערכת הצעה, הכנסה לפעולה

הלקוח - American/Israel Paper Industry, Israel, (מפעלי נייר אמריקאים ישראליים, ישראל)
תאריך השלמה – 2007.
   • מחז"מ  MW 250 בקזחסטן

סקר תכנון, אופטימיזציה של התהליך
הלקוח - Bateman, Israel, Agip
תאריך סיום – 2005.
   •   תחנת כוח "ירוקה" עם מיקרו- טורבינה MW

בניית אב- טיפוס
הלקוח - Ormat, Israel
תאריך הפעלה – 2005.
   • שיפוץ תחנת כוח Mercentrale 7

שלב קדם- פרויקט 
הלקוח - KH Engineering, Scheidem, הולנד 
תאריך סיום – 2005.
   • שיקום תחנת הכוח NEPA

ייעוץ במהלך עבודות השיקום
הלקוח - Nairda Ltd. Nigeria
תאריך הסיום – 2004 / 2005.
   • תוכנית אב לתכנון מערכת הייצור וההולכה

הלקוח - Government of Rwanda 
תאריך סיום – 2002.
   •  FGD – קונספט מבנה משולב

הלקוח - Lurgi Lentjes Bischoff, גרמניה
תאריך סיום – 2001.
   • תחנת כוח פחמית MW  3 x 125 

שירותי ייעוץ
הלקוח - Jamaica Public Service co., Ltd. (JPS Co)   
תאריך סיום – 2000.

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות