הקמת דוד קיטור במפעלי סוגת – קריית גת

בשנת  2008 הרכיב אגף ביצוע פרויקטים דוד קיטור עבור מפעלי סוגת-קריית גת. הדוד נרכש על ידי הלקוח ממפעל באירלנד כדוד קיטור משומש לצורך ייצור סוכר וכן לייצור עצמי של חשמל.
הדוד במשקל 250 טון ובתפוקה של 65 טון/שעה, הגיע לארץ במצב ירוד וללא שרטוטים ותיעוד הנדסי מתאים.
אגף ביצוע פרויקטים נישכר על ידי חברת סוגת לביצוע פרויקט השמשת הדוד. מפאת המחסור בשרטוטים ותיעוד מתאים, עובדי האגף התבססו על ניסיונם הרב בהרכבת דודים דומים (אם כי גדולים יותר) בתחנות כח פחמיות ותוך חודשיים וחצי שיחזרו, שיפצו והרכיבו את הדוד. העבודה כללה שחזור חלקי צנרת שנחתכו, ריתוך מחדש של חלקים שונים שהוסרו, הרכבת משחנים, מאיידים, צנרת לחץ גבוה, תעלות אוויר וגזים וחלקים רבים נוספים.
הדוד עובד מזה כשנתיים לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.
 
 הקמת דוד קיטור בסוגת קרית גתחברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות