תוכנית לבטיחות ברשת המקומית

שגיאה

שגיאת Web Part: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג LightPath.BLL.PDFViewer, LightPath, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=202fba70c233e0c3 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.

פרטי שגיאה:
[UnsafeControlException: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג LightPath.BLL.PDFViewer, LightPath, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=202fba70c233e0c3 לא נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.]
  ב- Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  ב- Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
a site by Ewave