חברת החשמל לישראל - לוגו
 

"ואור חייהם דעך"

לזכרם!

לא הרחק מהבניין המרשים של תחנת-הכוח, מדרום למצודה ולאגם נהריים, ניצבה במשך שנים אנדרטה גדולה, שהוקמה לאחר הפעלת התחנה. זו הייתה מצבתם של עובדי נהריים שקיפחו את חייהם במלאכת הבניין וההתקנה של המפעל הגדול.
 
הארבעה שנפלו תוך כדי העבודה היו אליהו גושינסקי, דוד קריסטל, אברהם קגרליצקי ויוסף גרשוביץ. הם ניספו בשורה של תאונות בשנים 1932-1929. הארבעה הגיעו לנהריים בעקבות חזונו של רוטנברג, השתתפו בהקמת הסכרים, תעלות המים ובית הטורבינות, נאבקו באיתני הטבע וסבלו ממחלות עקב החום.
 
אליהו גושינסקי ניספה ב-1929, בשעה שעמד על מדרגות הקטר של הרכבת הפנימית שהובילה חומרים לתחנה, והקטר התנגש בקיר. השאיר אחריו אשה.
 
דוד קריסטל ניספה אף הוא ב-1929, בשעה שהוביל קרוניות עמוסות מלט ובטון. קרונית ריקה הידרדרה מהפסים ופגעה בו. השאיר אשה ושתי בנות.
 
אברהם קגרליצקי נהרג ב-1930. הוא שימש בנהריים כמהנדס האחראי על עבודות יציקת הבטון. בעת פירוק של אחת מתבניות היציקה נפלה קורה גדולה על ראשו ומחצה אותו.
 
יוסף גרשוביץ נהרג בשנת 1932, זמן קצר לאחר חנוכת התחנה. בעת שנשלח לנתק את התאורה מעל אפיק הירדן, התחשמל למוות. השאיר אחריו אשה ותינוק.
לפי החלטתו של פנחס רוטנברג הוקמה בנהריים - עוד לפני מותו של גרשוביץ - אנדרטה לנופלים. רוטנברג אף פנה למשורר הלאומי ח.נ. ביאליק וביקש ממנו נוסח שייחרט לכל אורכה של האנדרטה. ביאליק הוא שהציע את המילים האלה: "בעבודת בראשית לאור ולכוח אור חייהם דעך. איש על משמרתו הוכרע - עם ירדן ינון שמם". קברו של יוסף גרשוביץ שנהרג זמן קצר לאחר חנוכת האנדרטה לא נודע, ואף לא אותר בבתי הקברות בארץ.
בעקבות חתימת הסכם השלום עם ירדן, התאפשרה העברת קברי השלושה מנהריים לשטח ישראל. בארכיון חברת החשמל נערך חיפוש מדוקדק אחר התוכניות הישנות של המצבות והאנדרטה, ונתגלה כי כל העת היה גרשוביץ טמון לצד השלושה.
 
חברת החשמל ועימה גורמים נוספים, נקטו בפעולות שאפשרו העברת ארבעת ההרוגים לקבורה בגבולות מדינת ישראל. הם נטמנו בבית הקברות של קיבוץ גשר שמנגד לנהריים, אותו קיבוץ שגורלו נקשר בגורל נהריים מהקמתה ועד נפילתה. ב-15 ביולי 2001, נערך טקס הטמנת עצמותיהם של ארבעת חללי נהריים, במעמד אנשי ציבור, הנהלת חברת החשמל, וותיקי נהריים ומשפחות ההרוגים. הייתה זו סגירת מעגל נוספת הקשורה לסיפור  המפעל והיישוב בנהריים.

פרקים נוספים אודות נהריים: