אתר תחנות-הכוח חיפה

חשמל למרגלות הכרמל
בכל הקשור לפיתוח משק החשמל במדינת ישראל, שמורה לעיר חיפה "זכות ראשונים": זה המקום שבו הוקמה בשנת 1935 תחנת-הכוח הקיטורית הראשונה בארץ ישראל (חיפה א', מדרום לשפך נחל הקישון) לאחר שבשנת 1925 הוקמה בעיר תחנת-הכוח השנייה בארץ-ישראל מסוג דיזל-גנרטורים.
 
תחנות-הכוח חיפה מילאו – ועדיין ממלאות – תפקיד חשוב ביותר בפיתוח הכלכלה בצפון הארץ בכלל, ובחיפה בפרט. הן העניקו את התשתית האנרגטית לפיתוח תעשייה כבדה ולהקמת הקומפלקס הכימי ובתי הזיקוק במפרץ חיפה. הן מבטיחות אספקת חשמל זמינה ואיכותית, לצורך המשך פיתוח התעשייה ומפעלי ההיי-טק באזור, ולמרכזי המסחר והקניות בסביבתם.
 
כאמור, התחנה הקיטורית הראשונה הוקמה באמצע שנות השלושים, בהספק של 30 מגוואט. בתחילת שנות החמישים נוספו יחידות ייצור, והיכולת הגיעה ל-89 מגוואט.
הפיתוח הכלכלי המואץ בצפון, ובמיוחד הצורך באנרגיה רבה לשאיבת מים מהכינרת ותפעול המוביל הארצי, הביאו להקמת תחנת-הכוח "חיפה ב'" בשנת 1962, בהספק של 150 מגוואט (שתי יחידות בהספק של 75 מגוואט כל אחת). כעבור 5 שנים, נוספה לאתר "חיפה ג'" תחנת-כוח בעלת 2 יחידות בנות 141 מגוואט כל אחת.
 
משרדיה הראשיים של חברת החשמל פועלים משנת 1927 בחיפה – אז נקבעה העיר כבסיס העיקרי לפעילותה של החברה, וכמקום מושבה הקבוע של הנהלתה. באתר תחנות-הכוח בחיפה ממוקמים גם בתי-המלאכה המרכזיים של החברה.
 

ההיסטוריה חוזרת

מפעלי החשמל הראשונים בארץ ישראל, פרי חזונו של מייסד החברה, פנחס רוטנברג, היו מלאכת מחשבת ארכיטקטונית שעל תכנונם שקדו גדולי האדריכלים של אותה תקופה. תכנון בניין התחנה בחיפה נעשה על-ידי האדריכל קליפורד הולידיי. בעשור האחרון של המאה הקודמת שוחזרו תחנות-הכוח הראשונות של חברת החשמל ביד רגישה, מתוך כבוד והערכה לראשוני בוני הארץ. במסגרת זו, נערכו עבודות שימור בבניין המשרדים פרי תכנונם של האדריכלים הולידיי ורוזנהק. כמו כן שוחזר חדרו ההיסטורי של פנחס רוטנברג, ממנו ניהל את חברת החשמל עד יום מותו.
 
בחדר המשוחזר נערכה ב-29.3.98 ישיבה חגיגית משותפת של הדירקטוריון והנהלת החברה, לציון 75 שנה לייסודה של חברת החשמל, והוא נכלל במסלול מיוחד שמפעיל מרכז המבקרים לסיור במבנים היסטוריים באתר חיפה.
 

חברת החשמל והסביבה

חברת החשמל הייתה אחת החברות התעשייתיות הראשונות בישראל, אשר אימצה לעצמה מגבלות תפעוליות ולו במחיר כלכלי כבד – כדי להפחית ככל האפשר את הפגיעה בערכי נוף, טבע, אוויר, מים וקרקע.
החברה רואה עצמה כחלק מהקהילה בה היא פועלת, וככזו היא עושה הכל כדי לאפשר דו-קיום בין מפעל כלכלי גדול חיוני לבין סביבתו, תוך מאמץ בלתי פוסק לפיתוח ויישום אמצעים מתוחכמים להפחתת הנזק שבייצור חשמל למינימום ההכרחי.
 
אתר תחנות-הכוח בחיפה מצויד במיתקנים, מכשירים ואמצעי בקרה, שנועדו לצמצם את השפעתן של תחמוצות הגפרית המצויות בגזי השריפה. להבטחת שריפה טובה ויעילה של הדלק, מבוקרים ברציפות תהליכי הבעירה בדודי התחנה, בעזרת מכשור אלקטרוני מתוחכם.
 
לפני למעלה מעשור שודרג סוג הדלק שבו נעשה שימוש בתחנה, וכיום, כל הדלק המשמש לייצור חשמל הוא מזוט דל-דל-גופרית, המכיל 0.3% של גופרית.
מערך תקשורת מקוון (On Line) בין תחנת-הכוח לבין איגוד ערים חיפה, מעביר באופן שוטף נתונים הדרושים לשמירה על איכות האוויר: כמות הדלק המנוצלת בתחנה, עומס היחידות, כיווני הרוח וכיוצ"ב.
בשנת 2011 יוכנסו לעבודה באתר חיפה יחידות טורבינות גז במחזור משולב שיופעלו באמצעות גז טבעי.
בטכנולוגיית המחזור המשולב מנצלים את החום הנפלט מטורבינות הגז ומשתמשים בו לצורך יצור קיטור, באמצעותו מפעילים טורבינה נוספת, ללא צורך בתוספת דלק. כך, במקום שהגזים יפלטו לאוויר, מנצלים את היותם חמים לשימוש נוסף.פעולה זו תורמת הן לחסכון רב בניצול הדלק והן לשמירה על איכות הסביבה, משום שכושר הייצור גדל למעשה מבלי שגדלה פליטת המזהמים לאוויר (ובעיקר פוחתת פליטתם של גזי החממה).
ראשונה להיכנס לעבודה תהיה יחידת ייצור שתעבוד בנצילות של כ- 56% - הגבוהה ביותר במערך ייצור החשמל בארץ.
הסבת יחידות הייצור הגדולות של חיפה ג', לעבודה בגז טבעי תמו ונשלמו. הגז הטבעי שאמור להגיע לאתר חיפה באמצע שנת 2011 נחשב לדלק הנקי ביותר מבין הדלקים הקונבנציונאליים, מה עוד שהגז הטבעי מחליף את המזוט בתהליך ייצור החשמל. מעבר לכך, יתרונותיו של הגז הטבעי טמונים בכך שפליטות חלקיקים ותחמוצות הגופרית ואף פליטות דו-תחמוצת הפחמן ותחמוצות החנקן תפחתנה משמעותית. בכל העולם משמש הגז הטבעי כדלק מועדף לייצור חשמל עקב תכונותיו ומחירו.
כל אלו יביאו לשיפור דרמטי בפליטות המזהמים באתר תחנות-הכוח בחיפה.
כמו כן, מופעל בתחנות-הכוח בחיפה – כמו בתחנות-הכוח האחרות של חברת החשמל – מיתקן טיהור, לטיפול בכל סוגי השפכים. ברוב השפכים נעשה שימוש חוזר בתחנה.
 

תהליך ייצור החשמל

כאשר מסובבים סליל של חוטי חשמל בתוך שדה מגנטי - נוצר חשמל. בדיוק באופן זה פועל ה"דינמו" של פנס האופניים. גלגל האופניים מסובב את גלגל החיכוך, המסובב בתורו סליל שנתון בין שני מגנטים. החשמל שנוצר באופן זה מספיק להפעלת הפנס.
 
בתחנת-הכוח משתמשים באותו העיקרון. אולם על מנת לייצר חשמל בכמות מסחרית נחוצה אנרגיה רבה ולצורך הפקת הקיטור המניע את הטורבו-גנרטור בתחנת-הכוח שורפים דלקים שונים.
  
1. דלק בעירה מוזרם אל הדוד ומפיק חום רב.
 
2. דוד השריפה בנוי מצינורות פלדה, אשר בתוכם זורמים מים נטולי מלחים. שריפת הדלק יוצרת בחלל הדוד חום גבוה, המביא להפיכת המים שבצינורות לקיטור.
 
3. הקיטור מופעל בלחץ רב ובטמפרטורה גבוהה על להבי הטורבינה ומסובב אותם, ובעקבותיהם גם את הרוטור (החלק הסובב) של הגנרטור במהירות של 3,000 סיבובים   בדקה.
 
4. תנועת הרוטור יוצרת חשמל בגנראטור, הזורם לשנאים גדולים, ומהם אל הרשת הארצית המעבירה ומחלקת אותו לכל רחבי הארץ.
 
5. בדרכו של הקיטור דרך להבי הטורבינה הוא מאבד מכוחו (לחצו וחומו), ומגיע עם סיום פעולתו אל המעבה.
 
6. במעבה הופך הקיטור שוב למים, ושב אל דוד השריפה למחזור חדש.
 
7. גזי השריפה הנוצרים בדוד מועברים אל הארובה ונפלטים לאטמוספרה.
 
 

נתונים נבחרים

הספק: 282 מגוואט
צריכת דלק (בתפוקה מלאה): 64 טון גז טבעי לשעה  
צריכת מי-קירור (בתפוקה מלאה): 38,000 טון לשעה
 
 
תחנות-הכוח בישראל - כושר ייצור מותקן     
אורות רבין 
2,590
רוטנברג   
2,250
חיפה                                             
282
רדינג                                              
428
אשכול  
1,062
טורבינות גז  (מחזור משולב, תעשייתיות וסילוניות)
6,157
סה"כ (נכון לסוף דצמבר 2010)   
12,769
 

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות