חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

איכות אוויר - ניטור סביבתי לשנת 2017