חברת החשמל
 

איכות האוויר

איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות חודשיים

 
 
 
 
 
 
 
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל  - נובמבר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל –  אוקטובר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – ספטמבר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – אוגוסט 2014
 
 
 

איכות אויר - ניטור סביבתי- ניטור אבק באזור חדרה
 

 
 
 
 
 

 

איכות אויר - ניטור סביבתי-ניטור רציף

 

 

פליטה שנתית של גזי חממה

 
 
 

ניטור ארובות - דוחות דיגום מזהמים

אתר אורות רבין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אתר רוטנברג

 
 
   
 
 
אתר רוטנברג יחידה 3, הסקה בפחם, ניטור פליטות כרום שש ערכי, ספטמבר 2014
 
 
 


  אתר חיפה

 
 

 

 


 אתר רדינג

 
 
 
 

אתר אשכול

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות