איכות האוויר

איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות חודשיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות שנתיים

 
 

איכות אויר - ניטור סביבתי- ניטור אבק באזור חדרה 

 
 
 
 
 
 
 

 
איכות אויר - ניטור סביבתי-ניטור רציף

 
 

 
פליטה שנתית של גזי חממה

 
 
 
 
 

ניטור ארובות - דוחות דיגום מזהמים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

​​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות