איכות האוויר

איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות חודשיים

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל  - נובמבר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל –  אוקטובר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – ספטמבר 2014
 
סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת החשמל – אוגוסט 2014
 
 
 

 

איכות אויר - ניטור סביבתי-דוחות שנתיים

 
 
 

איכות אויר - ניטור סביבתי- ניטור אבק באזור חדרה 

 

 
 

איכות אויר - ניטור סביבתי-ניטור רציף

 

 

פליטה שנתית של גזי חממה

 
 
 
 

ניטור ארובות - דוחות דיגום מזהמים

אתר אורות רבין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

​​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות