חברת החשמל
 

ים וחופים

דוחות הזרמה לים 

סיכום דוחות הזרמה לים לתקופה ינואר עד דצמבר 2013

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר עד יוני 2012

תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי עד דצמבר 2012

תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי - דצמבר 2011 

 

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר - יוני - 2011

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: יולי - דצמבר - 2010

 תקציר דו"ח הזרמות לים לתקופה: ינואר - יוני - 2010

ניטור הסביבה הימית

 

ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רדינג- תקציר דו"ח לשנת 2013

ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח אורות רבין- תקציר דו"ח לשנת 2013

 הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח אשכול- תקציר דו"ח לשנת 2013

 הסביבה הימית והחופית של תחנת הכוח רוטנברג- תקציר דו"ח לשנת 2013

 ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח רדינג – תקציר דו"ח לשנת 2012

 
 
 
 
 
 
 

 

ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח אשכול - תקציר דו"ח לשנת 2009

ניטור ים וחוף רדינג 2009.

ניטור הסביבה הימית והחופית של תחנת הכח רוטנברג ומתקן ההתפלה וי.איי.די - תקציר דו"ח לשנת 2009

היתרי הזרמה והטלה לים

היתר להטלת מדוזות לים - תחנת הכוח החופיות של חברת החשמל

 היתר להזרמת מי תהום לים - תחנת הכוח "אשכול" 

היתר הזרמה לים- תחנת הכוח "אלון תבור"

היתר להזרמת מי תהום לים – תחנת הכוח "אורות רבין"

היתר הזרמה לים - אתר "דברת"

היתר הזרמה לים- תחנת הכוח "חיפה"

היתר הזרמה לים- תחנת הכוח "רמת חובב"

היתר להטלת חול ים נקי – תחנת הכוח "אורות רבין"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות