חברת החשמל לישראל - לוגו
 

מחשבון פחמן דו-חמצני (CO2)

מחשבון פליטת פחמן דו חמצני (CO2) זה, מאפשר לך לחשב את כמות הפחמן הדו חמצני (CO2) הנפלטת לאטמוספרה כתוצאה מצריכת חשמל שלך לשנה מסוימת אותה הגדרת ולבצע השוואה בין שנים שונות. פחמן דו חמצני (CO2) נחשב כגז החממה העיקרי הנפלט לאטמוספרה ובעל השלכות גדולות על התחממות כדור הארץ ושינוי האקלים. המחשבון מתבסס על מקדמי פליטה של שריפת דלקים לייצור חשמל ומתייחס לתחנות הכוח של חברת החשמל לישראל בלבד.​​​​​
מחק שנה
מחק שנה
מחק שנה
מחק שנה
מחק שנה
מחק שנה
מחק שנה
הצג גרף
הוסף שנה
בגרף להלן מוצגת כמות הפחמן הדו חמצני (CO2) הנפלטת לאטמוספרה כתוצאה מצריכת החשמל השנתית שלכם לפי פירוט השנים שקבעתם. מחשבון פליטת פחמן דו חמצני (CO2) זה, מאפשר לך לחשב את כמות הפחמן הדו חמצני (CO2) הנפלטת לאטמוספרה כתוצאה מצריכת חשמל שלך לשנה מסוימת אותה הגדרת ולבצע השוואה בין שנים שונות. פחמן דו חמצני (CO2) נחשב כגז החממה העיקרי הנפלט לאטמוספרה ובעל השלכות גדולות על התחממות כדור הארץ ושינוי האקלים. המחשבון מתבסס על מקדמי פליטה של שריפת דלקים לייצור חשמל.
שנים