איכות מים, קרקע ושפכים

​ניטור נחלים

 

תחנת הכוח "חגית" 

תחנת הכוח "צפית"

 

ניטור נחלים באזור תחנת הכוח "צפית" – דו"ח מסכם לחורף 2012-2013

 

 


 

ניטור מי תהום

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2014

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2013

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2012

דיווח על תוצאות ניטור מי תהום באתר רוטנברג - 2011

 
 

בדיקות קולחין להשקייה  

 

השקיה בקולחין סניטאריים באתר אורות רבין – דיווח לשנת 2012

השקיה בקולחין סניטאריים באתר אשכול – דיווח לשנת 2012

השקיה בקולחין סניטאריים באתר רוטנברג – דיווח לשנת 2012 

 
 
 

פינוי עוגת סינון 

 

למידע נוסף 

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות