שלום לך

 

חברת החשמל - חשבון חודשי | תשלום חד פעמי או מעבר קבוע לחשבון חודשי

כדי להקל על לקוחותינו אשר נוח להם יותר לשלם תשלום חודשי קטן יותר, ניתן לשלם בכל חודש את מחצית סכום החשבון, ללא תוספת ריבית!ההסדר החדש תקף לכל לקוח שיבקש זאת, הן למי שמשלם בהוראת קבע והן למי שמשלם בכל דרך אחרת והוא יחול על החשבונות הבאים שתקבלו כמפורט להלן.

לרשותכם עומדות שתי אפשרויות:

• תשלום חשבון חשמל חודשי חד-פעמי

ניתן לפצל את החשבון  הבא שתקבלו באופן חד פעמי. כחודש לאחר מועד עריכת החשבון השוטף (מועד עריכת החשבון השוטף מופיע בעמוד הראשון בחשבון, מעל "ריכוז החשבון"), יש לדווח קריאת מונה מעודכנת בקישור שלהלן > דיווח על קריאת מונה. יש לסמן בעת הדיווח שהדיווח ניתן לצורך קבלת חשבון . ניתן גם לדווח בשירות 103.
 

• מעבר קבוע לתשלום חשבון חשמל חודשי

כדי לעבור להסדר תשלום חודשי החל מהחשבון הבא, יש להתקשר לשירות 103. וודאו שברשותכם פרטי הלקוח כפי שמופיעים על חשבון החשמל! לאחר ההצטרפות יישלח אליכם חשבון אחת לחודש, אשר ייקבע לסירוגין: פעם על פי קריאת המונה, ופעם על פי הערכה בהתאם לצריכה הממוצעת שלכם.
 
אם תרצו לחזור לתשלום חשבון דו-חודשי, יש להתקשר שוב לשירות 103.
 
​​