שלום לך

 

אמות מידה

אמות המידה, שנקבעו על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, באות להסדיר את יחסי הגומלין בין חברת החשמל ובין לקוחותיה, והן מפרטות את "החובות והזכויות" בין הצדדים.

אמות המידה דנות בנושאים הבאים:

צריכת החשמל:

 • צרכנות (קביעת הכמות שנצרכה, בדיקת דיוק המונה ותקינותו וכד')
 • חשבונות ותשלומים (משלוח החשבון, מועדי התשלום וכד')
 • תעריפים
 • פניות ותלונות

חיבורים לרשת ועבודות על חשבון אחרים (עע"א)

 • החיבור או העבודה
 • הגשת הבקשה לחיבור או לעבודה
 • תיאום טכני
 • בדיקת המיתקן

אמינות האספקה

 • הפסקות חשמל יזומות
 • חידוש אספקת החשמל
 • השלות תדר
 • נזקים למכשירי חשמל

לספר אמות המידה המלא, המתפרסם באתר הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל לחצו כאן