חברת החשמל לישראל - לוגו
 

עלונים שצורפו לחשבון החשמל