מידע ללקוחות שנרשמו להסדר להפחתת ביקושים תקופתית וייעול צריכה לקיץ 2012

כחלק ממדיניות ניהול המחסור במשק החשמל, החליטה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל על הסדר, שחל על לקוחות החשמל בתעריף הביתי ובתעריף הכללי, כדלקמן:
 
  • ההסדר מתייחס להפחתת צריכה בקוט"ש במהלך החודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר בשנת 2012, לעומת הצריכה בקוט"ש במהלך חודשים אלה בשנת 2011.
 
  • לקוח שיפחית צריכה מ – 15% עד 20% לעומת צריכתו בכל חודש בשנה הקודמת יהיה זכאי להנחה (לזיכוי ) של 10% בגין הצריכה באותה תקופה ב – 2012.
 
  • לקוח שיפחית צריכה מ – 20% עד 30% לעומת צריכתו בכל חודש בשנה הקודמת  יהיה זכאי להנחה (לזיכוי) של 20% בגין הצריכה באותה תקופה ב – 2012.
 
  • לקוח שיפחית יותר מ – 30% לעומת צריכתו בשנה קודמת בתקופה המקבילה לא יהיה זכאי להנחה (לזיכוי).
 
  • רק לקוח בתעריף הביתי ובתעריף הכללי יכול להצטרף להסדר  זה (לא  חל על לקוחות תעו"ז).
 
  • על פי קביעת הרשות, את ההנחה (הזיכוי) יקבל רק לקוח אשר נרשם באתר האינטרנט של החברה החל מתאריך 1.5.2012 ועד 15.7.2012, ושקיבל אישור בדואר אלקטרוני (מייל) / בדואר רגיל על רישומו להסדר. לקוח שאושרה הרשמתו קיבל בדוא"ל עם אישור הרישום את נתוני צריכת החשמל שלו בקיץ 2011 ואת יעדי החיסכון שלו לקיץ 2012.
 
  • זכאי להצטרף להסדר רק לקוח שרשום במקום הצרכנות שלגביו נערכים החישובים במסגרת ההסדר, לפני ה -  31.5.2011.
 
  • הזיכוי על כל חודשי החיסכון ייכלל בחשבונות החשמל השוטפים שייערכו לאחר תום תקופת ההסדר, החל מדצמבר 2012.
 
חברת החשמל קוראת את המונים של הלקוחות בתעריף ביתי או כללי על ידי ביקור פיזי של עובד החברה במקום הצרכנות. מאחר וקריאת המונה של הלקוחות בתעריפים אלה מתפרסת על פני חודשיים, ורובם של המונים אינם נקראים בראשון לכל חודש, נערך חישוב יחסי  על פי הצריכה המשוקללת בקוט"ש על פי המידע שנאסף מכמה חשבונות עוקבים.
 
מכיוון שחשבונות החשמל נערכים אחת לחודשיים, וחשבון שנערך בחודש יוני כולל גם צריכה של חודש אפריל, מומלץ ללקוח שמעוניין להירשם להסדר וליהנות מהחזר מכסימלי, להתחיל ולהפחית את צריכתו גם לפני 1.6.2012. זאת, כדי שהצריכה החודשית בחשבונות שייערכו במהלך יוני ויולי 2012 תהיה נמוכה מהצריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. כמו כן, על מנת ליהנות מהחזר מכסימאלי בגין הפחתת הצריכה בחודשים אוגוסט וספטמבר 2012, מומלץ להמשיך ולהפחית צריכה גם לאחר 30.9.2012.  
 
להסבר ולדוגמאות לאופן החישוב של ההפחתה בצריכה והזיכוי הכספי לחץ כאן.
 
הרישום להסדר הסתיים. 
 
להמלצות לשימוש יעיל שיאפשרו לכם לעבור את הקיץ באופן חסכוני לחצו כאן 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות