שלום לך

 

הנחה לזכאים - הבהרות נוספות

  • הגוף המוסמך לקביעת הזכאות להנחה (המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר או צה"ל או משרד הביטחון, בהתאם לקבוצה) שולח לזכאי הודעה בדבר זכאותו להנחה, ולאחר מכן מעביר את פרטיו לחברת החשמל (שם, מס' תעודת זהות, מועד תחילת זכאות).
  • על מנת ליהנות מהזכאות להנחה כאמור, על הזכאי להנחה להיות צרכן רשום בחברת החשמל (עם שם + מס' תעודת-זהות). לפיכך, אם הינך נמנה על אחת הקבוצות שלעיל , אך אינך מקבל את התשלום המופחת בחשבונות החשמל השוטפים – אנא הודיע/י על כך למרכז השירות הטלפוני 103 של חברת החשמל (שיחת חינם מטלפון קווי של בזק או הוט), כדי שנוכל להסדיר ולעדכן את פרטיך, את רישומך כצרכן, במידת הנדרש, ואת התשלום המופחת.
  • ההנחה לכל קבוצות הזכאים הינה 50% משווי הצריכה של עד 400 קוט"ש בכל חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד על-פי התעריף שבתוקף בתקופת הצריכה, בבתים המשמשים למגורים בלבד.
  • קביעת הזכאים נעשית אך ורק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, או על-ידי צה"ל או על ידי משרד הביטחון בהתאם לקבוצה. גופים אלה קובעים מי יהיו הזכאים להנחה, שולחים הודעה לזכאי בדבר הזכאות ומעבירים אל חברת החשמל מידי חודש קובץ ובו פרטי הזכאים (שם, מס' תעודת-זהות, מועד תחילת זכאות).
  •  חברת החשמל נותנת את ההנחה אוטומאטית בחשבון החשמל רק ללקוח, לגביו יש התאמה בין הנתונים הרשומים בקובצי הלקוחות של חברת החשמל, לבין הנתונים המתקבלים מהגופים המוסמכים לקבוע מי הזכאים (שם + מס' תעודת-זהות). ההנחה ניתנת על-פי שם ומספר תעודת-הזהות של הזכאי, שהוא לקוח רשום בחברת החשמל.
  • לקוחות אשר קבלו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי או מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר או מצה"ל או ממשרד הביטחון כי הם זכאים להנחה והם גם לקוחות רשומים בחברת החשמל (שם + מס' תעודת-זהות), אולם ההנחה אינה מופיעה בחשבון החשמל שהם מקבלים, מתבקשים להתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 (שיחת-חינם מטלפון קווי) ולעדכן את פרטיהם (כולל מס' תעודת-זהות) אצל נציג השירות.
  • זכאי להנחה אשר מתגורר במקבץ-דיור (בית-אבות, הוסטל, קיבוץ וכו'), וביחידת הדיור אצלו מותקן מונה-משנה, הרושם את צריכת החשמל, עליו לפנות אל האחראי במקבץ-הדיור, על-מנת שיטפל במתן ההנחה מול חברת החשמל עבור הזכאי.
  • אם הלקוח לא קיבל הודעה מהמוסד לביטוח הלאומי או מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר או מצה"ל או ממשרד הביטחון שהינו זכאי להנחה ופרטיו אינם נכללים ברשימת הזכאים המועברת לחברת החשמל, אין באפשרותנו לכלול אותו במסגרת זו של מקבלי הנחה.
  • על-פי התקנות שקבע שר האנרגיה ואמות-המידה שקבעה הרשות לחשמל, באחריות הזכאי  לבדוק את התאמת הפרטים בחברת החשמל, כך שיתאפשר זיהויו המוחלט לצורך קבלת ההנחה.

 

לרשימת הקבוצות הזכאיות להנחה לחצו כאן