שלום לך

חברת החשמל
 

מהו "דירוג אנרגטי" וכיצד הוא עוזר לחסוך?

כל מכשיר חשמלי שעליו חלות התקנות (שקבע המשרד לאנרגיה והמים) יש להציג ולשווק כאשר מוצמדת אליו תווית אנרגיה במקום בולט לעין.
בתווית יש לכלול מידע בסיסי ל מאפייני המכשיר, על צריכת האנרגיה שלו, ועל הדירוג האנרגטי - המסומן באותיות A עד G:


 
האות A מציינת רמה גובהה של יעילות וחסכון, והאות G מציינת את הגבול התחתון המותר מבחינת היעילות האנרגטית (כלומר את צריכת החשמל המרבית המותרת).
הדירוג האנרגטי מאפשר להשוות בין דגמים שונים של המכשירים החשמליים, ולשלב נתון זה בשיקולי הקנייה - כי בחישוב מצטבר של צריכת החשמל לאורך חיי המכשירים, מכשיר זול יכול לעלות יקר!
 
כמו כן, בחירת מכשיר חשמלי יעיל יותר, תורמת לטווח הארוך גם לשמירה על הסביבה.