שלום לך

 

תעריפי השירותים המורחבים

שירותים אלה אינם נכללים בסל השירותים הבסיסי שחברת החשמל מספקת ללקוחותיה, ולכן חייבים בתשלום (או בזיכוי) בהתאם למקרה, ובנוסף לתשלום החודשי הקבוע.
 
 
להורדת תעריפי זיכוי בגין אי קריאת מונה (דילוג יזום)