שלום לך

 

על כל שאלה תשובה

 • כמה ימי צריכה יש בחשבון חשמל ?
  חשבון החשמל נערך פעם בחודשיים וכולל כ – 60 ימי צריכה.
  אם מסיבה כלשהי חשבון מסוים כולל יותר מ- 60 ימים, החשבון הבא יכלול פחות מ – 60 ימים.
  לחברה  יש כ – 2.25 מיליון צרכנים. מוני החשמל המותקנים בחצרי הלקוחות נקראים על פי מסלולי קריאה. לכל לקוח קוראים את המונה פעם בחודשיים, בתאריך קבוע עד כמה שניתן, תוך התייחסות לשבתות/לחגים.
 • מתי משלמים לקוחות דו-חודשיים את חשבון החשמל?
  המועד האחרון לתשלום הינו 20 ימים לאחר מועד עריכת החשבון. עריכת החשבון מתבצעת בסמוך לקריאת המונים. החשבון נערך מידי חודשיים, על פי קריאת המונים במועד קבוע עד כמה שניתן. באופן זה לרשות הלקוח עומדת תקופת אשראי של 50 ימים בממוצע עבור הצריכה הנכללת בחשבון החשמל: 30 ימים לתקופת חשבון של חודשיים ועוד 20 ימים ממועד עריכת החשבון עד המועד האחרון לתשלום.
 • למה לעיתים מוגש חשבון החשמל על פי הערכת הצריכה?
  ככלל, חשבונות החשמל מוגשים לצרכנים על פי קריאת המונה בפועל בתקופת החשבון הרלבנטית.
  לעיתים, מסיבות שאינן בשליטת החברה (כמו לדוגמא: כלב, שער סגור, מפתח לא מתאים וכו') לא מתאפשרת לקורא המונים שלנו, שהגיע למקום הצרכנות, גישה למונה לצורך קריאתו. ללקוח לו נערכת הערכה, נרשמת בחשבון החשמל, בעמודת סוג הקריאה המילה "הערכה".​
 • מה זה דילוג יזום?
  ככלל חשבונות החשמל מוגשים לצרכנים על פי קריאת המונה בפועל, בתקופת החשבון הרלבנטית.
  לעיתים עקב מחסור זמני של כוח אדם לביצוע קריאות מונים, אין בידי החברה אפשרות לבצע קריאה באזור מסוים או בחלקו, ואזי מבצעת החברה "דילוג ייזום" והחשבון מוגש על-פי הערכת הצריכה.
  לצרכן לו נערך דילוג יזום, נרשמת בחשבון החשמל בעמודת סוג הקריאה המילה "דילוג", והוא מזוכה עבור אי קריאה תקופתית של המונה.​
 • איך נקבעת הערכת צריכה? (עקב הערכה או דילוג יזום)
  קביעת כמות החשמל שנצרכת בדרך של הערכה, מתבצעת על יסוד כמות החשמל שנצרכה במקום הצרכנות בין שתי קריאות למעשה בתקופה אחרת, שיכולה להיות לרוב אחת מהאפשרויות הבאות:
  • תקופה מקבילה בשנה קודמת (אשתקד).
  • תקופת חשבון קודמת.
  • שתי קריאות למעשה בתקופה כלשהי, הקרובה ביותר למועד עריכת החשבון.
  כאשר מתבססת ההערכה על התקופה המקבילה אשתקד או על תקופות חשבון קודמות, מותאמת ההערכה גם לשינויים שחלו בגובה הצריכה של כלל הצרכנים הנמצאים באזור הגיאוגרפי של חברת החשמל ממנו מקבל הצרכן את שירותיו.
  בכל מצב של הערכת צריכה או דילוג יזום יכול הלקוח לקרוא את המונה בעצמו ולדווח על כך טלפונית לשירות 103 של החברה או לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
 • יש לי השגות על חשבון החשמל, למי פונים?
  בכל השגה, בעיה או סתם שאלה על חשבון החשמל, ניתן לפנות לשירות 103 בטלפון, בסלולרי, בפקס' או בדואר אלקטרוני.
 • באילו אמצעי תשלום אפשר לשלם את חשבון החשמל?
  ניתן לשלם חשבון חשמל באמצעות:
  • הוראת קבע בבנק
  • הוראת קבע כרטיס אשראי
  • כרטיס אשראי
  • מזומן
  • המחאה
 • למה לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלומים ללא ריבית?
  תעריף החשמל מבוסס, בין היתר, על כך שללקוח המקבל חשבון מידי חודשיים, עומדת תקופת אשראי של 45 ימים בממוצע, עבור תקופת הצריכה הנכללת בחשבון החשמל: 30 ימים לתקופת חשבון של חודשיים, ועוד כ-15 ימים ממועד הקריאה ועד למועד האחרון לתשלום החשבון. כל שינוי באופן התשלום יגרום לעלויות אשראי נוספות לחברת החשמל, אותן היא תצטרך לכסות באמצעות העלאת תעריפים לכלל הלקוחות.
 • באילו ערוצי תשלום ניתן לשלם את החשבון?
  • מוקדי 103 
  • כאן, באתר האינטרנט של החברה
  • קופות החברה
  • בנקים מסחריים
  • בנק הדואר
  • סניפי רשת "שופרסל" ורשת "יש" (חשבונות שסכומם עד 10,000 ש"ח)
  • עמדות התשלום החיצוניות של "טופ-אפ" (חשבונות שסכומם עד 10,000 ש"ח)  ניתן לקבל את רשימת העמדות בטלפון 9515 *
 • איך נרשמים למערכת לצורך תשלום החשבון וקבלת מידע באינטרנט לגבי חובות קודמים וקריאות מונים?
  הכניסה למערכת, הפועלת בסביבת אבטחת מידע מתקדמת, מחייבת קבלת מספר משתמש וסיסמא אותם ניתן לקבל בתהליך רישום המתנהל באתר. קבלת השירות אינה כרוכה בתשלום.​
 • למה מחייבים בריבית פיגורים?
  העלויות לפיהן נקבע תעריף החשמל מבוססות בין היתר, על כך שהצרכן ישלם במועד את חשבון החשמל שהוגש לו בגין צריכתו. עלויות אלה כוללות גם אשראי של 45 ימים בממוצע עבור תקופת הצריכה הנכללת בחשבון החשמל: 30 ימים לצריכה של חודשיים ועוד כ-15 ימים ממועד קריאת המונה ועד המועד האחרון לתשלום החשבון.
  חשבונות הנפרעים לאחר המועד האחרון לתשלום, גורמים לחברה לעלויות אשראי.
  עלויות האשראי נובעות מהעיכוב בקבלת התשלום והן משתנות על פי גובה החשבון ומשך האיחור בתשלום החשבון. שיעור ריבית הפיגורים המוטל על איחור בתשלום החשבון נקבע על ידי הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל, על פי ריבית הפיגורים של החשב הכללי לאוצר.
  על כן, אם הצרכן משלם את חשבון החשמל שלו באיחור הוא מחויב בריבית פיגורים.
 • למה חברת החשמל לא יכולה לתת הנחה בחשבון החשמל?
  תעריפי החשמל נקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל שהינה גוף ציבורי המפקח על חברת החשמל מתוקף חוק משק החשמל 1996. התעריפים נקבעים על בסיס עלויות ייצור החשמל ואספקתו, בצורה המשקפת באופן אובייקטיבי את העלויות.
  על כן, תעריפי החשמל, שלפיהם נערכים חשבונות החשמל, מבוססים על העיקרון לפיו על צרכן החשמל לשאת בעלויות שהוא גורם במערכת ייצור החשמל ואספקתו.
   
  החוק קובע כי כל מחיר ישקף את עלות השירות המסוים בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד על חשבון העלאתו של מחיר אחר. משמעות החוק הינה כי לא ניתן לאשר מתן הטבות לאוכלוסיה כזו או אחרת.
  כל זאת, פרט לקבוצות לקוחות שנקבעו בחוק כזכאים לקבלת הנחה ע"י הביטוח הלאומי ועל ידי הרשות לזכויות לניצולי השואה במשרד האוצר, לפרטים נוספים