שלום לך

חברת החשמל
 

נתוני גבייה

נתוני גבייה עיקריים של לקוחות ביתיים לשנת 2020:
 
מספר ניתוקי החשמל עקב אי תשלום במועד 7,394
מספר ניתוקי החשמל של לקוחות בתעריף מופחת עקב אי תשלום במועד 361
שיעור הערכות צריכה 4.4%​
שיעור דילוגים יזומים 12.4%​
מספר התקנות מת"ם 2,955
מועד התשלום הממוצע של חשבונות החשמל 26.9 ימים ממועד עריכת החשבון
 
​​