שלום לך

חברת החשמל
 

תיקון קריאת המונה בחשבון החשמל

אם מסיבה כלשהי חשבון החשמל האחרון שקיבלתם נערך על-פי הערכה (כפי שמצוין בטור "סוג קריאה" בחשבון), ניתן לדווח אודות הקריאה האמיתית ונשלח לכם חשבון, אותו נערוך בהתאם לקריאתכם המתוקנת.

על מנת לדווח עליכם להצטייד בחשבון החשמל האחרון שלכם, ממנו תתבקשו להקליד את הנתונים הבאים:

  • מספר חוזה
  • תאריך עריכת החשבון
  • מצב הקריאה הנוכחית כפי שמודפס בגוף חשבון החשמל
  • לרשום את מספר המונה המלא כפי שמוטבע על לוח המונה, הנמצא בארון החשמל
  • לרשום את מצב הקריאה המעודכן

 

לדיווח על קריאת מונה לחצו כאן  

 

לתשומת לבכם:

  • אם קיים יותר ממונה אחד, תתבקשו לרשום את מספרי המונים ומצבי הקריאה של כל המונים, ולא רק של המונה עבורו ביקשתם לעדכן את הקריאה
  • המערכת אינה מאפשרת לתקן חשבון אם הפער בין מצב הקריאה הנוכחית בחשבון האחרון שלכם לבין הקריאה המעודכנת, עולה על 2,500 קוט"ש. במקרה כזה תתבקשו לפנות לשירות 103
  • חלק מבדיקות התקינות של הנתונים נעשות במקוון וחלקן רק במהלך הלילה מול המערכות התפעוליות שלנו
  • דיווח על פנייתכם, תוכלו לראות באתר "בשירות האישי" רק ביום העסקים הבא

 

לטיפים לבדיקת גובה החשבון על חודשי החורף לחצו כאן

למידע על עריכת חשבון חשמל מיוחד לתקופה הקצרה מחודשיים או עריכת חשבון שוטף הבא לחצו כאן