שלום לך

חברת החשמל
 

הסדר פריסת תשלום ללקוחות מונה תשלום מראש

בתאריך 1/1/2018, נכנסה לתוקפה אמת מידה חדשה, הקובעת  הסדר חוב חדש לתשלום באמצעות מונה תשלום מראש (מת"מ).
בהתאם להסדר החדש, שונה יחס רכישת חשמל/חוב  ל- 20/80,  קרי  20% מסכום הרכישה ישמש לטובת קיזוז החוב ו- 80% לטובת רכישת החשמל.
 
בהסדר זה, בכל רכישת חשמל שתתבצע, 20% מסכום הטעינה יועבר לשם תשלום  החוב (החזר בגין קרן החוב ותשלום ריבית איחורים בשיעור 6.25% נכון לתאריך 29.11.18[1]) ו- 80% יוקצו לטובת התשלום הקבוע, רכישת חשמל ותשלום בגין מע"מ (יתכנו מקרים בהם יהיו חיובים נוספים כגון: החלפת נתיך וכיוב'). במידה והנך לקוח הזכאי לתעריף מופחת בחשמל, ההחזר בגין קרן החוב יישא ריבית חשכ"ל[2] בגובה 1.75% (נכון לתאריך 29.11.18).
 
לצורך עדכון פריסת התשלומים לפי ההסדר החדש עליכם להתקשר למרכז השירות 103 ולבקש זאת.
 
חשוב להבהיר כי ללקוחות אשר לא יפנו בבקשה לעדכן את פריסת התשלומים לפי ההסדר החדש יוותר הסדר פריסת התשלומים הקיים.
 
בנוסף, במקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה להפחתת אחוז התשלום עבור החוב אף לשיעור הנמוך מ- 20%. לשם כך, מומלץ לצרף לבקשה מסמכים התומכים בכך כגון דו"ח סוציאלי ומסמכים על גובה ההכנסות.
 
יוער כי באפשרותכם לבקש פריסת החוב באמצעים אחרים אשר יישאו ריבית איחורים והמת"מ ישמש לשם צריכה שוטפת בלבד.
 

אופן חישוב יתרות החוב

לידיעתכם, עם הסבת ההסדר הקיים להסדר החדש, יערך חישוב מחדש של החוב ופריסת החוב החדשה תישא ריבית איחורים   (כאמור 6.25%  נכון לתאריך 29.11.18)  או לחילופין 1.75% (נכון לתאריך 29.11.18) אם הנכם לקוחות בתעריף חברתי.
 
שימו לב כי משמעות פריסה החוב לתשלומים קטנים יותר בגין החזר החוב הינה התארכות משך החזר החוב ותשלום ריבית מושא החוב לאורך זמן ארוך יותר כך שהסבת ההסדר הקיים להסדר החדש עלולה להגדיל את סך ההחזר הכולל.
 
הצטרפות להסדר החדש נתונה להחלטת  הלקוחות בלבד.
 
אם הנכם מעוניינים להצטרף להסדר החדש, אנא פנו למרכז השירות של חברת החשמל בטלפון 103
 
 
 


[1] ריבית איחורים – ריבית בגין איחור העברת כספים מהמערכת הבנקאית  כפי שהיא מפורסמת מזמן לזמן ברשומות.
 
[2] ריבית חשכ"ל – ריבית חשב כללי.