שלום לך

חברת החשמל
 

מונים בני-ניוד

מידע זה מיועד למספקים ולצרכנים לקראת פתיחת הפיילוט לתחרות באספקה במרץ 2021.
 
בהתאם להנחיית רשות החשמל ובמסגרת פיילוט לתחרות במקטע האספקה, חברת החשמל משתפת מידע לגבי מונים רציפים עם קריאה מרחוק (מונה רציף הוא מונה המודד צריכות מדי רבע שעה וניתן לקריאה מרחוק), תוך שמירה על האיזון הנדרש בין הצורך במידע לבין הצורך בשמירה על פרטיותו של הלקוח.
 
המידע המובא כאן, כולל מונים של לקוחות אשר הותקנו אצלם מונים רציפים, אותם ניתן לנייד למספקים פרטיים במסגרת הפיילוט.
באפשרותכם לקבל מידע בשתי דרכים:
  1. מידע להורדה: כלומר, קובץ ללא זיהוי של פרטי לקוחות, אלא רק כתובות תיאוריות.
  2. קבלת מידע על ידי הקלדת מס' חשבון חוזה/מס' מונה.
לקבלת מידע בשתי האפשרויות הקיימות יש ללחוץ כאן
 
 
הנתונים המוצגים מתעדכנים אחת לסוף כל רבעון.
 
למצגת כנס מספקים יש ללחוץ כאן