שלום לך

חברת החשמל
 

אלו הם הדרכים בהם ניתן לשלם את חשבון החשמל

לנוחיותכם מגוון אפיקי תשלום: הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, אתר האינטרנט של החברה, אפליקציה, מוקד 103 ובנקים. 
לתשומת ליבכם, להלן מידע אודות האפשרויות להסדרי תשלום, אמצעי התשלום והעלויות הכרוכות בכך:
 
לנוחיותכם מגוון אפיקי תשלום: הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, אתר האינטרנט של החברה, אפליקציה, מוקד 103 ובנקים.
 

איחור בתשלום עלול לגרום חיוב בריבית, בהתאם לאמות מידה,  כמפורט להלן:

  • ריבית פיגורים ללקוחות שלא שילמו חובם ולא הגיעו להסדר תשלומים עם החברה;
  • ריבית איחורים ללקוחות ביתיים שהגיעו להסדר תשלומים עם החברה;.
  • ריבית חשכ"ל (חשב כללי) ללקוחות מת"ם ( מונה תשלום מראש) עם תעריף חברתי.
 
*אי תשלום במועד עלול לגרור חיובים בגין הוצאות טיפול.
 
* באפשרותכם לבקש פריסת החוב לתשלומים (בתוספת ריבית) באמצעות פנייה למוקד 103.
 
* באפשרותכם לבקש התקנת מונה תשלום מראש (מת"ם) באמצעות פנייה למוקד 103.
 
 

לידיעתכם:

במועד שינוי תעריף החשמל על ידי רשות החשמל במהלך תקופת חשבון, רשאי הצרכן לדווח על קריאת המונה המדויקת כאן באתר האינטרנט של חברת החשמל בקישור הבא: או במרכז השירות  103, ולקבל חשבון על פי הדיווח. לדיווח על קריאת מונה לחצו כאן
 
בהתאם לאמות המידה שקבעה רשות החשמל, במידה והצרכן לא ידווח על מצב המונה במועד שינוי התעריף, ייערך חשבון החשמל על בסיס יחסי של צריכת החשמל במהלך תקופת החשבון, בהתאם לממוצע הצריכה היומי של הצרכן בתקופה, למספר הימים שקדמו למועד שינוי התעריף ולמספר הימים שלאחר מועד השינוי.
 
​​​​​