שלום לך

חברת החשמל
 

הצהרה על שימוש במכשיר חשמל חיוני

לקוחות בחיוניות אספקה

חשוב לנו שתדעו, חברת החשמל אינה מנתקת לקוחות הנמצאים במסגרת חיוניות אספקה. על מנת שנדע שאתם בחיוניות אספקה, עליכם  למלא את  טופס הצהרה על שימוש במכשיר חשמל  חיוני המצורף לתקנות כאן ולשלוח אלינו באמצעות פנייה לשירות לקוחות כאן​. לאחר שנעדכן את פרטיכם במערכת לא נבצע ניתוק זרם החשמל עקב אי עמידה בתשלום חשבון צריכה שוטף.

חשוב לציין, כי גם ללקוחות בחיוניות אספקה ייתכן שיבוצע ניתוק זרם החשמל עקב חובות בגין צריכה שלא כדין/ תקלה/ עבודה יזומה על ידי החברה.

בעת תקלה תינתן עדיפות לטיפול בלקוחות עם חיונות אספקה אך  החברה אינה מתחייבת לכך והדבר כפוף לצרכים תפעוליים.
 
לרשימת מכשירי חשמל חיוניים לחצו כאן