שלום לך

חברת החשמל
 

הדרך למתקן חשמל בטיחותי

עצות מעשיות לשימוש בטוח בחשמל

החשמל הוא "משרת" שקט ונאמן ומקור אנרגיה נקי ורב עוצמה. כדי לנצלו בתבונה ולהפיק ממנו את מלוא התועלת, עליך לשמור על מספר כללי בטיחות חיוניים המובאים בהמשך; הקפדה עליהם תאפשר לך להינות מהחשמל תוך הפחתת סיכונים.

 
מתקן חשמל או מכשיר חשמלי שאינם תקינים, עלולים להוות סכנה בטיחותית ממשית, עד כדי סכנת חיים. את התיקונים רשאי לבצע אך ורק חשמלאי מורשה. בנוסף לפעולות התחזוקה שצריכות להתבצע רק על-ידי חשמלאי מורשה, אנו ממליצים שכל לקוח יערוך בעצמו ביקורת ויזואלית תקופתית בביתו על פי הרשימה שבהמשך, כדי לגלות בעוד מועד פגמים ומפגעים ולהזמין חשמלאי מורשה שיתקן אותם בטרם יגרמו נזק לרכוש ו/או לנפש.
 
הביקורת הינה פשוטה וכל אחד יכול לבצעה בקלות. לנוחותך, הכנו רשימה של מכשירים ומערכות חשמל תוך ציון מהות הביקורת. כל שעליך לעשות הוא לבחון את המצב לאשורו ולפעול לפי ההמלצות.
 
בגמר הביקורת תקבל תמונה כללית על המצב הבטיחותי של מערכת החשמל בביתך. אם הכל תקין – המשך להינות מן החשמל בלב שקט. אך אם גילית פגם, תקלה או סימנים המעידים על פגם או תקלה – מומלץ להזמין ללא דיחוי חשמלאי מורשה שיתקנם.
 
 
לתשומת לבך:
 
ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שלא הוסמך לכך, מהווה עבירה על החוק ועלול ליצור סכנת חיים ממשית.
 
לכן – ערוך רק את הביקורת הויזואלית ברשימה. את כל היתר השאר לחשמלאי, והקפד לבקש ממנו להציג בפניך רשיון בר-תוקף לעסוק בביצוע עבודות חשמל.
 
 
המידע שבהמשך יכול לשמש אותך לצורך ביצוע ביקורת תקופתית, אחת לכמה שנים, בעת שיפוץ דירתך, רכישת דירה מיד שניה, בעת שכירת דירה וכו'.
 
המידע שבהמשך כוללת הסברים והמלצות כלליים בלבד, ובכל מקרה יש להיוועץ עם חשמלאי מורשה לגבי הנושאים הנזכרים בעלון.
 
תמצא כאן גם רשימת נושאים המומלצים לביקורת על-ידי חשמלאי מורשה.
 
 

לוח החשמל הדירתי

 
 
שים לב
הסבר
המלצה
האם המצב הכללי של הלוח מניח את הדעת
לוח חשמל דירתי שאינו תקין מהווה סכנה בטיחותית ועלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. תקינות הלוח מתייחסת,בין היתר,לשלמותו,להיותו נקי ומסודר. הלוח צריך להיות מותקן בצורה יציבה, יש לוודא שסביב הלוח אין סימני רטיבות ו/או סימני חריכה ואין חפצים דליקים בסביבתו.
יש להזמין מיד חשמלאי מורשה לתיקון הליקויים בלוח
האם המבטחים בלוח הם מסוג מפסקים אוטומטיים זעירים (מאז"ים)
על-פי תקנות החשמל אסור להתקין במתקנים ביתיים חדשים נתיכים מסוג זה וחובה להשתמש במפסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים) בלבד.
מומלץ לפנות לחשמלאי מורשה לשם החלפת המבטחים הישנים במפסקים אוטומטיים זעירים.
האם קיים בלוח מפסק אוטומטי זעיר (מא"ז) ראשי
המא"ז הראשי מעלה את רמת הבטיחות והנוחות במתקן החשמל הדירתי (במקרה של זרם יתר, הוא זה ש"קופץ" ומונע שריפה מיותרת של נתיך חברת החשמל). הוא מהווה התקן חובה בלוח החשמל הדירתי בבתים חדשים.
מומלץ לפנות לחשמלאי מורשה, לשם התקנת מא"ז ראשי.
האם קיים בלוח מפסק מגן
מספק המגן ("ממסר פחת") מעלה את רמת הבטיחות של מתקן החשמל הדירתי. הוא מהווה התקן חובה במתקן חשמל דירתי חדש החל מאוגוסט 1995.
מומלץ לפנות לחשמלאי מורשה, לשם התקנת מפסק מגן באופן כזה שכל מעגל במתקן יוגן באמצעותו.
האם נוהגים לבדוק תקופתית את מפסק המגן
מנגנון ההפעלה של מפסק המגן עלול להתקלקל ולכן, יש צורך לבדוק את תקינותו מדי פעם.
מומלץ לערוך בדיקת תקינות תקופתית בערך אחת לחודשיים ע"י לחיצה על כפתור הבדיקה. אם הלחיצה על כפתור הבדיקה איננה מפעילה את מפסק המגן, סימן שהמפסק איננו תקין ויש להזמין מיד חשמלאי מורשה לבדיקת המפסק ובמידת הצורך להחלפתו.
 

 

 

שקעים, תקעים ומפסקים

 
 
 
שים לב
הסבר
המלצה
האם כל השקעים, התקעים והמפסקים שלמים ותקינים
השימוש בשקעים, תקעים ומפסקים שאינם תקינים מסכן את המשתמש ועלול לגרום נזק לציוד.
יש להקפיד על שלמות התקעים, מכסי השקעים וכן על כך שהשקעים יהיו מעוגנים היטב בקיר, ללא סימני חריכה וללא סימני רטיבות סביבם.
יש להזמין חשמלאי מורשה לתיקון הליקויים במידת הצורך.
האם השקעים והמפסקים חמים למגע חיצוני לאחר שמכשיר/גוף תאורה שמחובר אליהם מופעל במשך זמן ממושך
הגורמים העיקריים להתחממות השקעים בצורה יוצאת דופן, הם חיווט (חיבור חשמלי) לא תקין, או תקלה באבזרים עצמם
אין להשתמש באבזרים ה"חמים". יש להזמין חשמלאי מורשה לאיתור הליקויים ותיקונם.
האם כל התקעים של המכשירים מתאימים לשקעים ומותקנים בצורה יציבה
תקעים רפויים בתוך השקעים עלולים לגרום להתחממות יתר של האבזרים ולהוות מקור אפשרי של שריפה
יש לפנות לחשמלאי מורשה להחלפת התקע ו/או להחלפת השקע.
האם קיים קושי בהכנסת התקע לשקע
שימוש בכוח להכנסת התקע הלא מתאים לשקע, עלול לגרום לשבירת השקע ולהיווצרות מפגע בטיחותי
יש לקחת את המכשיר אל החשמלאי מורשה להחלפת התקע, במידה שהמכשיר ניתן לנשיאה, או להזמין חשמלאי מורשה לתיקון
האם ישנם שקעים בעלי שני נקבים, המשמשים באמצעות מתאמים, להזנת מכשירים המצויידים מלכתחילה בתקעים תלת-פיניים
שימוש כזה אסור לחלוטין בכל דרך שהיא, בגלל סכנת ההתחשמלות החמורה הטמונה בו.
יש להפסיק מיד שימוש בשקעים אלה ולפנות לחשמלאי מורשה כדי שיבצע את הנדרש להבטחת שימוש בטוח בכל נקודות החשמל בדירה.
האם מותקנים שקעים מיוחדים במקומות נגישים לילדים קטנים
במקומות כדוגמת חדרי ילדים, מומלץ להתקין שקעים בעלי תריסי מגן פנימיים או בעלי מכסה. כמו כן, ניתן להשתמש בפקקים מיוחדים המיועדים לסגירת שקעים בפני הכנסת חפצים.
מומלץ להזמין חשמלאי מורשה להחלפת השקעים החשופים לגישת הילדים ו/או להשתמש ב"פקקים" לסגירת השקעים הנ"ל.
האם מותקנים שקעים מוגני מים במקומות החשופים לרטיבות, כדוגמת מרפסות או קירות חיצוניים
שקעים רגילים החשופים למים או ללחות, עלולים לגרום לחשמול.
יש להזמין חשמלאי מורשה להחלפת שקעים שאינם מתאימים למקום התקנתם בשקעים מתאימים.
האם קיימים שקעים עם שני נקבים בלבד
שקעים מסוג זה מותקנים בדרך כלל בבתים ישנים ואין בהם סידור של מוליך הארקה
מותר להשתמש בהם אך ורק לחיבור מכשירים בעלי בידוד כפול המסומנים בסמל
 

 

מתאמים ("מעבירים") לתקעים ושקעים

 
שים לב
הסבר
המלצה
האם מצב המתאמים מניח את הדעת, האם כל הפינים קיימים ויציבים, אין סימני חריכה וכו'
ניתן להשתמש אך ורק במתאמים תקינים
יש להחליף את המתאמים הפגומים באופן מיידי.
האם המתאמים משמשים לחיבור תקעים תלת-פיניים לשקעים בעלי שני נקבים
צורת שימוש זו מסוכנת ביותר כי היא משאירה את המכשיר מנותק מהארקה תוך ביטול ההגנה בפני חשמול.
יש להפסיק מיד הזנת מכשירים באמצעות מתאמים מסוג זה.
האם משתמשים בשקעים רבי יציאות חיצוניים (חיבור של מספר מכשירים לשקע אחד באמצעות מעביר)
לא מומלץ להשתמש לאורך זמן בשקעים רבי יציאות חיצוניים, כי אלה בדרך כלל אינם יציבים בתוך השקע בגלל משקל הפתילים המחוברים אליהם. הדבר אף חמור יותר כאשר מחוברים דרך מעבירים אלה שנאים ומכשירי חשמל בעלי הספק גבוה (שהם כבדים בדרך כלל)
מומלץ לפנות לחשמלאי מורשה לשם הוספת שקעים במקומות הדרושים.
 

 

מנורות, נורות ובתי נורה

 
שים לב
הסבר
המלצה
האם הספק הנורות תואם את המלצת יצרן המנורה
נורה בעלת הספק גבוה מדי עבור בית הנורה, גורמת להתחממות יתר של גוף התאורה ועלולה לגרום לדליקה.
יש להחליף את הנורות לנורות בעלות הספק התואם את הוראות יצרן המנורות.
האם יש קושי מיוחד בהחלפת נורות?
הדבר נובע, בדרך כלל, מכך שבית הנורה התחמם יתר על המידה בגלל אי התאמת הספק הנורה לבית הנורה, או בגלל חוסר איוורור טבעי של גוף התאורה.
מומלץ להזמין חשמלאי מורשה להחלפת בתי הנורה.
האם בתי הנורה שלמים
הסדקים בבתי המנורה מהווים מפגע בטיחותי
יש לפנות לחשמלאי מורשה להחלפת בתי הנורה הפגומים
האם המנורה באמבטיה היא בעלת כיסוי המגן בפני חדירת מים
העדר כיסוי מהווה סכנה בטיחותית בגלל האפשרות של חדירת מים או לחות אל תוך גוף התאורה
יש לפנות לחשמלאי מורשה להתקנת גוף תאורה המותר להתקנה בחדר אמבטיה
 

 

 

אבזרים ומכשירי חשמל בחדרי אמבטיה או במקלחת

כדי לאפשר התקנת ציוד חשמלי מתאים בחדרי אמבטיה ומקלחות וכפי שנהוג ברוב המדינות המפותחות, נכתבו תקנות חשמל ייחודיות המגדירות את האזורים שבהם מותר להתקין ציוד חשמלי וגם את סוגי הציוד בכל אזור ואזור של חדר האמבטיה.
 
 
כללית, חשוב לזכור שחל איסור מוחלט על שימוש במכשירי חשמל ניידים בכלל ובתנורים חשמליים ניידים בפרט בחדרי אמבטיה ובמקלחות. כל התקנה של ציוד חשמלי קבוע בחדר האמבטיה או במקלחת חייבת להיעשות בהתייעצות, באישור ועל-ידי חשמלאי מורשה בלבד.
 

 

מכשירי חשמל שונים

 
שים לב
הסבר
המלצה
האם קיימת הרגשת חשמול, ולו הקלה ביותר, כאשר נוגעים באחד המכשירים החשמליים בבית
לתופעה זו סיבות שונות שמקורן במכשיר פגום, המתקן פגום או בתקלה חיצונית
יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר ולפנות לחשמלאי מורשה
האם המכשירים ממוקמים במקומות יבשים ומרוחקים ממקורות לחות או מים
ציוד חשמלי שחודרים לתוכו מים או לחות, עלול לגרום לחשמול ו/או לדליקה
יש להרחיק את המכשירים ממקומות לחים
האם תנורי החימום מרוחקים מחומרים דליקים כגון וילונות, רהיטים, עיתונים וכו'
תנורי חימום הממוקמים בסמוך לחומרים דליקים עלולים לגרום לשריפה.
אין להשאיר תנור דלוק ללא השגחה
האם תנורי החימום מותקנים בצורה יציבה ובמקומות שאין חשש שיופלו
קיימת סכנת דליקה כאשר תנור חימום נופל על חומר דליק כגון: שטיח, חלקי ריהוט מעץ וכו'
יש למקם את תנורי החימום כך שתמנע נפילתם המקרית.
האם המכשירים מותקנים כך שאין הפרעה לאיוורורם הטבעי
מניעת זרימת אוויר חופשית סביב המכשיר עלולה לגרום לחימום יתר.
יש לאפשר למכשירים השונים "לנשום". יש להמנע מהתקנת המכשירים במקומות צרים ובלתי מאווררים ולפעול על-פי הוראות יצרני המכשירים.
 

 

כבלי חשמל וכבלים מאריכים המזינים מכשירים ומנורות

 
 
שים לב
הסבר
המלצה
האם הכבלים מונחים בדרכי מעבר
אנשים עלולים למעוד על פתילים אלה. כמו כן, הדריכה על פתילים עלולה לפגום בהם ולגרום לדליקה
יש להעביר את הפתילים מחוץ לדרכי המעבר.
האם הכבלים מונחים בקרבת מקורות חום
מקורות החום עלולים לגרום לשריפת הבידוד הפלסטי של הפתילים ובסופו של דבר להתחשמלות ו/או לדליקה
יש להרחיק את הפתילים ממקורות חום
האם ישנם כבלים שעליהם עומדים רהיטים
מעיכת כבלים פוגמת בבידודם
יש להבטיח שכבלים ינוחו בצורה חופשית
האם הכבלים נראים בלויים או קרועים
שימוש בפתילים פגומים עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה
יש לפנות לחשמלאי מורשה להחלפת הפתילים הפגומים
האם השימוש בכבלים מאריכים הינו לזמן ממושך
ככלל, רצוי להמנע משימוש בפתילים מאריכים משום שרמת הבטיחות שלהם נמוכה מזו של תשתית החשמל הקבועה המקובלת במתקן החשמל הדירתי
יש לפנות לחשמלאי מורשה להתקנת נקודות חשמל קבועות במקומות הדרושים
האם מותקן כבל מאריך המחובר לשקע, מבלי שיהיה מחובר אליו מכשיר
מצב זה מסוכן ועלול לגרום להתחשמלות
יש להוציא את הכבל המאריך מהשקע מיד.
האם הכבל המאריך חם למגע יד בצורה יוצאת דופן כאשר המכשיר פועל
הדבר מצביע על כך שכבל ההארכה לא מותאם לזרם הזורם דרכו. חימום יתר לאורך זמן עלול לגרום לדליקה.
יש לפנות מיד לחשמלאי מורשה להחלפת הכבל בכבל אחר בעל כושר העמסה המתאים להספק המכשירים.
האם ניתן לראות את כבל ההזנה/הכבל המאריך לכל אורכו, כולל הקצוות, בעת השימוש במכשיר
בעת השימוש במכשיר חלה חובה לראות את הכבל דרכו מוזן המכשיר. כמו כן חל איסור להעביר כבל הזנה/הארכה דרך קיר/מחיצה, זאת בכדי למנוע הפעלה לא רצויה/לא מבוקרת של המכשיר
יש לדאוג שבעת ובעונה אחת תהיה האפשרות לראות את המכשיר, את השקע/המפסק שלו ואת כבל הזינה/הכבל המאריך לכל אורכו. יש להזמין חשמלאי מורשה להחלפת כבלים שעוברים דרך קירות/מחיצות ולהתקנת פתילים באופן תקין ובטיחותי
 
 

רשימת נושאי הביקורת המומלצים במתקני חשמל דירתיים לביצוע על-ידי חשמלאי מורשה

מצב לוח החשמל

מומלץ לערוך ביקורת של:
1.שלימות הנתיכים (אם קיימים כאלה בלוח) ו/או של המא"זים.
2.מצב כללי של הלוח – חיזוק הלוח אל המבנה, שלימות הכיסויים על גבי החלקים הנמצאים תחת מתח, הידוק הברגים בכל האבזרים.
3.בדיקת מצב המוליכים והאבזרים מתחת למכסה הלוח.
4.קיום ותקינות של מפסק המגן ושל מא"ז ראשי.
5.קיום שילוט ברור ובר-קיימא של המעגלים הניזונים מהלוח.
 
 
הערות:
1.אם הלוח הנבדק כולל נתיכים – מומלץ להסב את הלוח הקיים ללוח עם מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים).
2.אם בלוח לא הותקנו עדיין מפסק מגן ומא"ז ראשי – מומלץ להתקינם.
3.יש לנקות את הלוח מבפנים ומבחוץ ולסלק גרוטאות ופסולת מארון החשמל שבו מותקן הלוח.
 
 

מצב אביזרי החשמל הקבועים:

מומלץ לערוך ביקורת חזותית של:
1. שלימות מפסקים ושקעים.
2. שימוש בשקעים תקניים.
3. שלימות הכיסויים לתיבות הסתעפות.
4. שלימות גופי התאורה.
5. שלימות המכשירים הניידים וכן הכבלים והתקעים המזינים אותם.
 
הערות:
1.כדאי להמליץ על החלפת הרכיבים ו/או הציוד הפגומים, השבורים והלא תקינים וכן את אלה שאינם תקניים.
2.כדאי להמליץ על החלפת בתי התקע בעלי 2 נקבעים (ללא הארקה) לשקעים תקניים בעלי 3 נקבים (כולל הארקה).
3.יש לבצע תקופתית הידוק של הברגים בכל מתקן החשמל. 
 
 

הארקה

מומלץ לערוך ביקורת חזותית של:
1.שלימות הגשרים על מד המים (שעון) ועל מסנן המים.
2.קיום הארקה של גופי תאורה מתכתיים וציוד חשמלי נוסף בעל מעטפת מתכתית. בנוסף לביקורת הנ"ל מומלץ לבדוק את איכות מערכת ההארקה במתקן באמצעות "מד עכבת לולאת התקלה" (לופ טסטר).
 
מכשירי חשמל ביתיים
מומלץ לערוך ביקורת חזותית של:
1.תקינות כבלי הזינה של המכשירים.
2.שלימות ותקינות התקעים.
3.קיום הארקת הגוף של המכשירים (פרט למכשירים עם בידוד כפול).
4.שלימות הכיסויים של המכשיר.
5.דוד לחימום מים – טיב החיבורים בדוד, קיום הארקת הגוף, תקינות התרמוסטט.
6.קיום ותקינות של מפסק דו-קוטבי לדוד לחימום מים ולתנור האמבטיה, מחוץ לחדר האמבטיה.         
 

שונות:

1.מומלץ לערוך ביקורת של התאמת המעגלים והציוד, המשמשים להזנת המכשירים בעלי הספק גבוה (תנורי חימום, מחממים מידיים, מזגני אוויר וכו') לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.
 
2.בבתים ישנים מומלץ לערוך בדיקה של טיב בידוד המוליכים. אם הבדיקה מצביעה על בידוד לקוי, כדאי להמליץ בפני בעל המתקן על החלפת המוליכים.
 
3.מומלץ לערוך ביקורת ותחזוקה תקופתית של מערכות הגיבוי (גנרטורים ומצברים) ושל המערכות לגילוי אש או עשן.
 
4.כדאי לדעת: באפריל 1999 פורסם תקן ישראלי ת"י 1525 העוסק בתחזוקה של בנייני מגורים. חלקו הראשון של התקן עוסק בתחזוקת המבנה ואילו חלקו השני עוסק בתחזוקה של מערכת החשמל  הביתית.
למרות שהתקן אינו תקן רשמי (מחייב), מומלץ מאוד לחשמלאים העוסקים בפעולות תחזוקה של מתקני חשמל בבנייני מגורים, לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בחלקו השני של התקן.
 
יש להפסיק את השימוש בכבל מאריך אשר חם למגע יד.