שלום לך

חברת החשמל
 

מי קובע ואיך נקבעים תעריפי החשמל בישראל?

תעריפי החשמל בישראל ודרכי עדכונם נקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, שמונתה מתוקף חוק החשמל התשנ"ו - 1996, כגוף המסדיר ומפקח על שירותים ציבוריים בתחום החשמל.
העקרונות המנחים את החברה בעבודתה מול הרשות הם, כי על התעריפים לשקף את העלויות הכרוכות בייצור החשמל וחלוקתו לקבוצות הלקוחות השונות, וכי עליהם להיות בהירים ופשוטים, כך שיובנו על ידי כל צרכני החשמל.
 
כמו כן, על התעריפים למנוע סבסוד צולב בין צרכנים שונים, כך שהמחיר שכל לקוח ישלם ישקף, ככל שניתן, את עלויות הייצור והאספקה עבורו.
 
על מנת שחברת החשמל תוכל לתת מענה לביקושי החשמל של כל לקוח, קטן או גדול, עליה להשקיע מיליארדי שקלים בפיתוח מערכת הייצור, ההשנאה, ההולכה והחלוקה, ולהבטיח חשמל זמין, איכותי ואמין, לכל לקוח, בכל רגע. ראוי לציין כי ההשקעה בפיתוח המערכת כולה מוחזרת באמצעות מכירת המוצר ללקוחות וגביית התשלום עבורו, כמו בכל עסק אחר.
 
 
בקביעת התעריף מתחשבת הרשות בעלויות השונות שיש לחברת החשמל, ומכירה במגוון ההוצאות החיוניות לייצור החשמל, כגון השקעות בפיתוח מערכת החשמל, מחירי הדלקים, הוצאות תפעול ותחזוקה, הוצאות מימון, וכן בהוצאות אחרות כמו רכישות חשמל מיצרנים פרטיים.
 
 
על בסיס זה קובעת הרשות תעריפים אחידים לקילווט-שעה ותעריפים משתנים המכונים תעו"ז, שהם תעריפים המבוססים על עומס המערכת וזמן השימוש. התעריפים האחידים משקפים ממוצע עלויות, והם מיועדים בעיקר לסקטור הביתי, הכללי ולמאור רחובות ציבוריים.
רשות החשמל מעדכנת את תעריפי צריכת  החשמל בדרך כלל פעם בשנה במהלך חודש ינואר.
 
 
תעריפי תעו"ז, המתחשבים בעומס ובעיתוי הצריכה ובמתחי האספקה השונים, יוצרים קשת של תשעה תעריפים על פי עונות השנה (קיץ, חורף ועונת מעבר) ומקבצי ביקוש (פסגה, גבע ושפל).
 
כמו כן, נקבעים התעריפים של חיבור לרשת החשמל, הגדלות חיבור, וכן תעריפים לסוגי שירות נוספים שמספקת חברת החשמל כגון: החלפת נתיך של החברה עקב שריפת נתיך, או קריאה מיוחדת לפי בקשת הלקוח.
 
 
בקביעת התעריף הכולל, מתייחסת הרשות גם למרכיבים שאינם קשורים ישירות לייצור החשמל עצמו. חברת החשמל מספקת שירותים שונים ללקוח, ובהם קריאת המונים, עריכת החשבונות, שליחתם ובדיקה תקופתית של המונים. לכן, נוסף על עלויות הייצור, ההולכה והחלוקה, נכלל בכל חשבון גם תשלום קבוע. תשלום זה מוגדר כמרכיב עלות לכל לקוח, ללא קשר לצריכת החשמל שלו.
 
למחשבון התעריף יש ללחוץ כאן
 

איך בנוי התעריף?

תעריף החשמל כולל שני מרכיבים:
 • תשלום קבוע

  משקף את עלות סל השירותים הבסיסי שחברת החשמל מספקת ללקוחותיה, ללא קשר לרמת צריכת החשמל שלהם. סל השירותים הבסיסי כולל את השירותים הבאים: קריאת המונה, עריכת החשבון, משלוח החשבון וגבייתו, הטיפול הכולל במונה, קבלת קהל, המוקד הטלפוני, פרסום ועלות הון המונה.
  החל מעדכון תעריף שנת 2018 הופרד התשלום החודשי הקבוע לשני מרכיבים:
  תשלום קבוע חלוקה - הכולל בעיקר את עלויות המונים, ויחול על כלל לקוחות החשמל במשק, לפי מספר המונים המותקנים להם;
  תשלום קבוע אספקה - הכולל בעיקר את עלויות הבילינג והגביה, ויחול רק על לקוחות חח"י, פעם אחת בתקופת חשבון.
   
   
  ללקוחות תעו"ז מתח נמוך נקבעו שלושה תשלומים חודשיים שונים בהתאם לסוג המונה ולתדירות החשבון:
  תעו"ז מ"נ חד חודשי - לקוחות עם גודל חיבור של 100 אמפר ומעלה.
  תעו"ז מ"נ דו חודשי - לקוחות עם גודל חיבור מתחת ל- 100 אמפר.
  תעו"ז מ"נ ניהול יומי - לקוחות שמותקן אצלם מונה רציף עם קריאה מרחוק.
 • תשלום בעד צריכת החשמל

  נקבע בהתאם לרמת הצריכה (בקוט"ש), ולגבי תעריפים מסוימים גם לפי עיתוי הצריכה.
 • תשלום קיבלות

  על-פי החלטת רשות החשמל, הגוף המפקח על חברת החשמל והקובע את תעריפי החשמל בישראל, החל מינואר 2019 מיושמת שיטת תעריף חדשה, אשר במהותה מקצה בצורה שוויונית יותר את עלויות הקמת תשתיות החשמל בין כלל הלקוחות.