שלום לך

חברת החשמל
 

תעו"ז ברירתי וברירתי פשוט

התעו"ז (תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה) יוצר קשר ישיר בין המחיר שמשלם הלקוח לבין עלויות יצור החשמל ואספקתו, כפי שהן משתנות בהתאם לשעות היממה, לימי השבוע ולעונות השנה.
הרשוות לשירותים ציבוריים-חשמל, שהיא הגוף האחראי על קביעת תעריפי החשמל בישראל, החליטה לאפשר ללקוחות בתעריפים האחידים (התעריף הביתי, התעריף הכללי והתעריף למאור רחובות ציבוריים), לבחור בתעריף תעו"ז ברירתי (וולנטרי).
 ב- 30.1.2012 החליטה הרשות על מסלול נוסף של תעו"ז ברירתי: תעו"ז ברירתי פשוט, ללקוחות ביתיים בלבד.
כדי לעבור לתעריף תעו"ז, חברת החשמל צריכה להתקין מונה אלקטרוני מיוחד שמתאים לתעו"ז ולהסיר את המונה הרגיל (או את המונים) המותקן אצל הלקוח.
מעבר לתעו"ז הברירתי הוא ביוזמת הלקוח, ועל-פי שיקוליו. לפני קבלת החלטה על בחירה בתעו"ז הברירתי, על שני סוגיו, ראוי לבחון את התנאים למעבר וכמו כן את התפלגות המחירים על פני השנה כולה, בהתאם למועדי השימוש (פסגה, גבע, שפל).

להלן פירוט לגבי שני סוגי התעו"ז הברירתי

  • תעו"ז ברירתי רגיל עם 3 עונות ו- 3 מקבצי שעות ביקוש (מש"בים);
  • תעו"ז ברירתי "פשוט", ללקוחות ביתיים בלבד, עם 3 עונות ו- 2 מש"בים.
 

התנאים למעבר לתעו"ז הברירתי

אם ללקוח מותקן מונה אחד מחוץ לדירה/מקום הצרכנות, הוא אינו צריך לשלם בגין החלפת המונה למונה תעו"ז.
 
אם מונה החשמל של הלקוח מותקן בתוך מקום הצרכנות (כגון בתוך הדירה ולא בחדר המדרגות), על הלקוח לבצע על חשבונו, באמצעות חשמלאי פרטי, את העבודות הנדרשות במתקנו, לצורך העתקת המונה על-ידי חברת החשמל אל מחוץ למקום הצרכנות. הלקוח ישלם לחברה את עלות העתקת המונה אל מחוץ למקום הצרכנות, בהתאם לאופי העבודה הנדרשת.
  
אם מותקנים אצל הלקוח מספר מונים, יוסרו כל המונים האחרים טרם התקנת מונה התעו"ז, והלקוח ישלם 94.97 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%, עבור הסרת המונים והתקנת מונה התעו"ז.
  
חברת החשמל מתחייבת למלא אחר בקשתו של הלקוח לעבור לתעו"ז הברירתי תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים מיום שנרשמה בקשתו במשרדי החברה, ובכפוף למלאי המונים הקיים. לא נמצא מונה מתאים במלאי, רשאית החברה להאריך את תקופת הטיפול לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים.
 
המעבר לתעו"ז הברירתי - הן הרגיל והן הפשוט - הוא לתקופת מינימום של שנה אחת. בתום שנה רשאי הלקוח לחזור לתעריף אחיד, ובלבד שיישא בעלויות הסרת המונה האלקטרוני והתקנת מונה רגיל, בסך  94.97 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%, כפי שיהיו בתוקף באותה עת. חברת החשמל תבצע את בקשת הלקוח בתוך 90 יום מיום שנרשמה בקשתו במשרדי החברה.
 
 
הבהרה: המחירים לעיל בתוקף מ- 01.01.2021, וכוללים מע"מ בשיעור 17%.
 
לקוח ביתי שיצטרף לתעו"ז הברירתי הפשוט יישאר בתעריף זה לתקופה של 12 חודשים ממועד ההצטרפות. בתום תקופה זו יוכל, על פי בחירתו, לחזור להיות מחויב לפי התעריף הביתי האחיד לתקופה מינימאלית של שנתיים.
  
ללקוח ביתי חדש בתעריף תעו"ז ברירתי פשוט ייערך תחשיב ל- 12 חודשים רצופים ראשונים של תשלומים, הן לפי תעו"ז ברירתי פשוט והן לפי התעריף הביתי האחיד אליו היה שייך. בתום השנה הראשונה, הלקוח יהיה רשאי לבחור אם הוא ממשיך במסלול תעו"ז ברירתי פשוט או להיות מחויב לפי התעריף הביתי האחיד, ויהיה זכאי לקבל החזר בגין ההפרש בין התעריף הביתי האחיד לתעו"ז הברירתי הפשוט על התקופה של השנה הראשונה בלבד, ככל שיהיה הפרש כזה.
 
לקוח בתעו"ז ברירתי פשוט שהחליט לחזור לתעריף הביתי, לא יוכל להצטרף שוב למסלול של תעו"ז ברירתי כל שהוא, במשך שנתיים ממועד עזיבתו את התעו"ז הברירתי הפשוט. קבלת ההחזר תתאפשר פעם אחת בלבד.
 
 

 פרטי התעו"ז הברירתי הרגיל - 3 עונות , 3 מש"בים

 

בתוקף מ- 01.01.2021

 
​העונה ​החודשים ​מקבצי השעות ​שעות הצריכה
בימים א'-ה'
שעות הצריכה
בימי ו'
ובערבי חג​
​שעות הצריכה
בשבתות ובחגים
מחיר לקוט"ש באגורות
לא כולל מע"מ​
​מחיר לקוט"ש באגורות
כולל מע"מ
קיץ​ יולי עד אוגוסט​ פסגה​ משעה  10 עד 17​ אין​ אין​ 96.41 112.80
קיץ​ יולי עד אוגוסט​​ גבע​ משעה 07 עד 10
ומשעה 17 עד 21
אין​ אין​ 45 52.65
קיץ​ יולי עד אוגוסט​ שפל​ משעה 00 עד 07
ומשעה 21 עד 24
משעה 00 עד 24​ משעה 00 עד 24​​ 31.59 36.96
חורף​ דצמבר עד פברואר​ פסגה​ משעה 16 עד 22​ אין​ משעה 17 עד 19​ 87.59 102.48
חורף​ דצמבר עד פברואר​ גבע​ משעה 06 עד 08​ משעה 16 עד 20​ משעה 19 עד 21​ 53.68 62.81
חורף​ ​דצמבר עד פברואר שפל​ משעה 00 עד 06
משעה 08 עד 16
ומשעה 22 עד 24​
משעה 00 עד 16
ומשעה 20 עד 24​
משעה 00 עד 17
ומשעה 21 עד 24​
33.94 39.71
אביב/סתיו​
מארס עד יוני
ספטמבר עד נובמבר​​
פסגה​ משעה 06 עד 20​ אין​ אין​ 43.79 51.23
אביב/סתיו​
מארס עד יוני
ספטמבר עד נובמבר​​
גבע​ משעה 20 עד 22​ משעה 06 עד 20​ משעה 17 עד 21​ 36.65 42.88
אביב/סתיו​
מארס עד יוני
ספטמבר עד נובמבר​​
שפל​ משעה 00 עד 06
ומשעה 22 עד 24​
משעה 00 עד 06 
ומשעה 20 עד 24​
משעה 00 עד 17
ומשעה 21 עד 24​
30.60 35.80
 
 
.

 תשלום חודשי קבוע :

 
​סוג תעריף תעריף לא כולל מע"מ​ תעריף כולל מע"מ​
חד חודשי - תעריף חלוקה​ 122.44 143.25
דו - חודשי - תעריף חלוקה​ 26.58 31.10
חד חודשי - תעריף אספקה​ 89.16 104.32
דו חודשי - תעריף אספקה​ 11.44 13.38
 
 

 תשלום קיבולת:

בש"ח ל - KVA בשנה: 3.22 ש"ח לשנה לפני מע"מ, 3.77 ש"ח לשנה כולל מע"מ.
 


 
 
 
 
 
 

פרטי התעו"ז הברירתי הפשוט - 3 עונות, 2 מש"בים, ללקוחות ביתיים בלבד

בתוקף מ - 01.01.2021
​החודשים ​מקבצי השעות ​שעות הצריכה
בימים א'-ה'
שעות הצריכה בימי ו'
ובערבי חג​
​שעות הצריכה
בשבתות ובחגים
מחיר לקוט"ש באגורות
לא כולל מע"מ​
מחיר לקוט"ש באגורות
כולל מע"מ​
קיץ​ יולי עד אוגוסט​ פסגה​ משעה  10 עד 17​ אין​ אין​ 96.41 112.80
קיץ​ יולי עד אוגוסט​​ שפל​ כל היתר​ כל השעות​ כל השעות​ 35.06 41.02
חורף​ דצמבר עד פברואר​ פסגה​ משעה 16 עד 22​ אין​ משעה 17 עד 19​ 87.59 102.48
חורף​ דצמבר עד פברואר​ שפל​ כל היתר​ כל השעות​ כל היתר​ 37.32 43.66
אביב/סתיו​
מארס עד יוני
ספטמבר עד נובמבר​​
בכל השעות​ בכל השעות בכל השעות בכל השעות 36.75 43
 

תשלום חודשי קבוע :

​סוג תעריף תעריף לא כולל מע"מ​ תעריף כולל מע"מ​
חד חודשי - תעריף חלוקה​ 122.44 143.25
דו - חודשי - תעריף חלוקה​ 26.58 31.10
חד חודשי - תעריף אספקה​ 89.16 104.32
דו חודשי - תעריף אספקה​ 11.44 13.38
 

 תשלום קיבולת:

בש"ח ל - KVA בשנה: 3.22 ש"ח לשנה לפני מע"מ, 3.77 ש"ח לשנה כולל מע"מ.


 
 

הבהרות לגבי התעו"ז הברירתי הרגיל והתעו"ז הברירתי הפשוט

 
החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו'
 
ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות.
 
השעות הנקובות בגרף הנן לפי שעון ישראל. בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.