תעריפים וחשבונות

בתוקף מ- 16.5.2013
​התעריף למי מיועד​
ביתי
לבתים המשמשים למגורים בלבד, בתי תפילה ומבנים לצורכי חקלאות.​
התעריף הכללי​
למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר, לרבות מוסדות חינוך ותרבות, מרכזי קליטה, מבנים המשמשים עמותות ומלכ"רים, מרפאות, בתי חולים, בתי מלון, משרדי ממשלה ולמבנים המחוברים בחיבור זמני.​
מאור רחובות ציבוריים​
לתאורת רחובות ציבוריים, לרבות ככרות, פארקים וגנים ציבוריים הפתוחים לקהל.​
תעו"ז - תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה​
ללקוחות מתח עליון, מתח גבוה, ללקוחות במתח נמוך המחוברים בחיבור של 3X200 אמפר ומעלה וללקוחות במתח נמוך שצריכתם השנתית עולה על 40,000 קוט"ש.​
תעו"ז ברירתי​
ללקוחות המעונינים לעבור לתעריף המשתנה לפי עומס המערכת וזמן הצריכה.​
מקדם ההספק​
ללקוחות אצלם מותקן מונה למדידת צריכה של אנרגיה ריאקטיבית. מתח עליון, מתח גבוה, מתח נמוך מגודל חיבור של 3X100 אמפר ומעלה.​
תעריפי הפעלת גנרטורים עצמיים
להסדר יכולים להצטרף לקוחות בעלי גנרטורים בגודל שבין MVA 0.5 ל- MVA 5 שאין להם רישיון ייצור, ומחזיקים בהיתרים המתאימים.​
תעריף פסגה ניידת​ להסדר יכולים להצטרף לקוחות במתח גבוה ומתח עליון, העומדים בקריטריונים שנקבעו.​
מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים​
ללקוחות במתח נמוך ובמתח גבוה,  שברשותם מתקנים פוטו-וולטאים קטנים, המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי אנרגיה לרשת.

 

התעריף הביתי

רכיב​
לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ
בשיעור 18%​
תשלום קבוע לחודש בש"ח​
13.69
16.15
תשלום אחיד לכל קוט"ש באגורות​
54.03
63.76

 

הנחה לזכאים

בחודש מרץ 2007 התקבל בכנסת חוק, לפיו תינתן הנחה בחשבון החשמל לגמלאים מקבלי קצבת
הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. מועד החלת החוק – 27.6.2007. קביעת הזכאים נעשית אך ורק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, המעביר לחברת החשמל מידי חודש קובץ מעודכן של הזכאים.
ב-
20.9.2010  אישר שר התשתיות מתן ההנחה לקבוצת זכאים נוספת - ניצולי שואה. הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר קובעת מי הם ניצולי השואה הזכאים להנחה.  

ב-20.7.2011 אישר שר התשתיות מתן ההנחה לקבוצת זכאים נוספת - מקבלי קצבת גימלה לנכה. המוסד לביטוח לאומי קובע מי הזכאים ומעביר לחברת החשמל מידי חודש את פרטיהם. כמו כן המוסד לביטוח לאומי שולח לכל נכה הזכאי להנחה הודעה כי הוא זכאי להנחה. 

ההנחה הינה בשיעור של 50% מהצריכה של עד 400 קוט"ש בכל חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

למידע נוסף בנושא הנחה לזכאים

 

 

התעריף הכללי

 

רכיב​
לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ
בשיעור 18%​
תשלום קבוע לחודש בש"ח
(ללקוח דו חודשי)​
13.69
16.15
תשלום קבוע לחודש בש"ח
(ללקוח חד חודשי)​
57.83
68.24
תשלום אחיד לכל קוט"ש באגורות
 
 
55.61
65.62

 

מאור רחובות ציבוריים

רכיב​
לא כולל מע"מ​
כולל מע"מ
בשיעור 18%​
תשלום קבוע לחודש בש"ח
(ללקוח דו חודשי)
13.69
16.15
תשלום קבוע לחודש בש"ח
(ללקוח חד חודשי)​
57.83
68.24
תשלום אחיד לכל קוט"ש באגורות
47.63
56.20
 
תעו"ז - תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה
מהו תעו"ז?
התעו"ז יוצר קשר ישיר בין עלויות ייצור החשמל ואספקתו בשעות השונות ובין המחיר שמשלם הלקוח.
תעו"ז חל כיום על כל הלקוחות במתח עליון ובמתח גבוה, על לקוחות במתח נמוך המחוברים בחיבור 3X200 אמפר ומעלה, וכן על לקוחות במתח נמוך שצריכתם במשך השנה הקלנדרית האחרונה (מיום 1 בינואר עד ליום 31 בדצמבר) עלתה על 40,000 קוט"ש. מועד המעבר ללקוח חדש לחיוב בתעו"ז, יהיה קבוע ב- 1 באפריל כל שנה.
לקוחות במתח נמוך, שחויבו על פי תעו"ז בהתאם להיקף צריכתם, וצריכתם הפכה נמוכה מ- 40,000 קוט"ש במשך השנה הקלנדרית האחרונה - תקופה רצופה של לפחות 12 חודש, יחויבו בתשלום עבור הצריכה על פי תעריפים אחידים או על פי תעו"ז, על פי בחירתם. ללקוחות כאלה, המבקשים להיות מחויבים בתשלום לפי תעריף אחיד, מועד המעבר יהיה קבוע גם הוא ב- 1 באפריל כל שנה. 
 
מבנה התעריף
בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות: פסגה, גבע, שפל
מחיר החשמל בפסגה הוא הגבוה ביותר, בגבע הוא ברמת ביניים, ובשפל הוא הנמוך ביותר. בחשבון החשמל של לקוחות תעו"ז מפורטת הצריכה לפי מקבצי השעות השונים.                       
מחירי הקוט"ש בתעו"ז משתנים גם על-פי מתח האספקה.
 
החלת התעריף מחייבת החלפת המונה הקיים במונה אלקטרוני מיוחד, המתוכנת למטרות תעריף זה. החלפת המונה נעשית על-ידי חברת החשמל ועל חשבונה.
מרכיבי התעריף
תשלום חודשי קבוע – בהתאם למתח האספקה.
 
תשלום בעד צריכת החשמל – המחיר משתנה על פי מתח האספקה, עונות השנה, היום בשבוע והשעה במהלך היום.
  
 
להלן פרטי התעו"ז והגדרת מקבצי השעות:
 
תעו"ז מתח עליון:
graph-taoz-metach-elion.gif

 
תעו"ז מתח גבוה:

graph-taoz-metach-gavoa.gif

 
תעו"ז מתח נמוך:
 
 graph-taoz-metach-namuch.gif 
 
הבהרות

החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו':

ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות.

השעות הנקובות בגרף הנן לפי שעון ישראל.

בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.

 

 

 

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות