שלום לך

 

הקו החם למסירת מידע

גניבת חשמל, פריטים מתכתיים וציוד היא תופעה חמורה, המהווה עבירה על החוק, ואף גורמת ליצירת סכנה בטיחותית.
חברת החשמל פועלת נמרצות ללכידת גנבי חשמל וציוד, ולהקטנת היקף התופעה.
עזרתכם בתחום זה חשובה לנו, ולכן אנו מעמידים לרשותכם מספר ערוצים לדיווח.

הקו החם למסירת מידע על גניבת חשמל

התחברות לרשת החשמל שלא כדין ושיבוש רישום מונה החשמל - במטרה לגנוב חשמל -  מהווים עבירה על החוק, ואף עלולים לגרום סכנת התחשמלות ושריפה.
גניבת חשמל גורמת גם נזקים כבדים למשאבי המדינה.
כל מי שיש ברשותו מידע על חשד לגניבת חשמל, מתבקש למסור לנו אותו, באחת מהדרכים הבאות:
פניה באמצעות דואר אלקטרוני: shevach@iec.co.il 
פניה באמצעות פקס 1-800- 313-103 
מספר פקס זה אינו מיועד למשלוח הודעות לשירות 103, אותן יש לשלוח למספר
  1-800-200-103  בלבד !
 
פניה לקו החם באמצעות טלפון 1-800- 302-103 
(24 שעות)


 

הקו החם למסירת מידע על גניבת ציוד ומתכות

גניבת ציוד, חוטי חשמל וכבלים מחברת החשמל גורמת לנזק כלכלי, יוצרת סכנה בטיחותית ופוגעת באמינות אספקת החשמל.
כל מי שיש ברשותו מידע על חשד לגניבת ציוד ומתכות, מתבקש למסור לנו אותו, באחת מהדרכים הבאות:
פניה באמצעות דואר אלקטרוני: matebit@iec.co.il
פניה באמצעות פקס1-800- 313-103  
מספר פקס זה אינו מיועד למשלוח הודעות לשירות 103, אותן יש לשלוח למספר
  1-800-200-103  בלבד !
 
קו החם באמצעות טלפון 1-800- 302-103 
(24 שעות)


אנו מתחייבים לשמור על חשאיות מלאה של מוסר המידע
עזרו לנו לגלות ולעצור את גניבות החשמל והמתכות