שלום לך

חברת החשמל
 

מהיום ניתן לשלם את חשבון החשמל המשותף (ועד בית) בחלוקה לכל דירה

במסגרת שירות חדש הניתן ללקוחות חברת החשמל, ניתן כעת לחלק את תשלום חשבון החשמל עבור הרכוש המשותף בין כל דיירי הבניין ולשלם באמצעות חשבון החשמל האישי של כל דירה!
 

כיצד להצטרף לתשלום באמצעות חשבון החשמל האישי?

  • מכנסים אסיפת דיירים ומחליטים על מעבר לתשלום חשבון החשמל עבור צריכת החשמל בשטחים המשותפים בחלוקה שווה בין הדיירים, באמצעות חשבונות החשמל האישיים.
  • להצטרפות לשירות נדרש למלא ולשלוח את שלושת הטפסים הבאים:
  • ממלאים את הפרטים בטפסים הנ"ל ושולחים באחת משתי האפשרויות: בפקס:  1-800-200-103 או לכתובת הדואר האלקטרוני של חברת החשמל הרלוונטית לאזור מגוריכם והמופיעה באתר. לכתובות הדואר האלקטרוני לחצו כאן.
    פרטים מלאים באתר רשות החשמל​ 

תנאים למתן השירות:

  • ההצטרפות לשירות בכפוף לתנאים שלהלן:
  • הבית רשום כבית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ״ט -1969.
  • צריכת החשמל של הרכוש הציבורי נרשמת באמצעות מונה נפרד.
  • כל הדיירים המתגוררים בבניין רשומים כצרכנים בחברת החשמל וכולם מעוניינים להצטרף לשירות. אם ישנם דיירים שאינם רשומים כצרכנים, ניתן להסדיר זאת באתר חברת החשמל או בשירות 103.
  • לצורך קבלת השירות יש להמציא עותק מתקנון הבית המשותף, או החלטת אסיפת דיירים על תיקון התקנון וקביעת שיעור השתתפות אחיד של הדיירים.

חלוקת התשלום המשותף בין הדיירים במקרה של ניתוק מעל שנה

בבניינים שבהם החשמל בשטחים המשותפים מנותק לפרק זמן של שנה לפחות, מכל סיבה שהיא, ובכפוף לאמור בהנחיות מנהל ענייני חשמל בנושא בדיקה לצורך חידוש אספקת החשמל, רשאית חברת החשמל לחבר את אספקת החשמל ולהגיש לדיירי הבניין את חשבונות החשמל של החיבור הציבורי, במסגרת חשבונות החשמל של הדיירים בבית המשותף.
 
*לצפייה בנוסח המלא של אמת מידה 29 ״חשבון חשמל רכוש משותף״ ניתן לפנות לאתר האינטרנט של רשות החשמל. במקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו והאמור באמת מידה 29, יקבעו הוראות אמת מידה 29.