חברת החשמל

מבזקים

13.04.2015

דוחות כספיים לשנת 2014 ומצגת קשרי משקיעים 2015

בהמשך לפרסום דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2014, ניתן למצוא את הדוחות גם באתר החברה. כמו-כן, פורסמה באתר מצגת קשרי משקיעים מעודכנת לאפריל 2015.
בימים הקרובים ניתן יהיה למצוא באתר את הדוח הכספי לשנת 2014 וכן את מצגת קשרי המשקיעים בשפה האנגלית.
07.01.2015

דיווח מיידי: הודעה על סיום כהונה - תמיר פוליקר סמנכ"ל כספים

תמיר פוליקר, סמנכ"ל כספים וכלכלה של החברה הודיע לדירקטוריון על כוונתו לסיים את תפקידו. פוליקר מונה למנכ"ל חברה בורסאית ויסיים את כהונתו בחברת החשמל בסוף חודש מרץ 2015, לאחר שנתיים בתפקיד. יו"ר החברה, אלוף במיל' יפתח רון-טל, ומנכ"ל החברה, אלי גליקמן, הודו לתמיר על תרומתו הרבה לשיפור מצבה הפיננסי של החברה. אנו מאחלים לתמיר הצלחה בהמשך דרכו.
10.11.2014

חברת חשמל לישראל השלימה היום בהצלחה הנפקה גלובלית של אגרות חוב בסך כולל של 1.25 מיליארד דולר

אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של 5 מיליארד דולר שמתוכם גייסה החברה בשנים 2008 ו-2009 2 מיליארד דולר ועוד .1.4 מיליארד דולר ב 2013 . אגרות החוב האמורות ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברצף המוסדי.
31.07.2014

חברת הדירוג הבינלאומית S&P מחזירה את דירוג האשראי של חברת החשמל לדרוג בר השקעה:

הדירוג הבינלאומי עלה לרמה של BBB- הדירוג המקומי עלה לרמה של AA.

נתוני מסחר

אגרות חוב​​

 


 

  • הודעה על סיום כהונה - תמיר פוליקר סמנכ"ל כספים

            לצפייה בהודעה במגנ"א לחצו כאן

  • הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתקיים באולם הישיבות של הדירקטוריון, ברח' החשמל 14, תל-אביב, ביום ה', 18 בדצמבר 2014, בשעה 15:30.

  • חברת החשמל לישראל מפרסמת דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2014

הודעה לעיתונות בדבר פרסום הדוחות

הודעות מהבורסה

מידע למשקיע

שיחות ועידה, מצגות ואירועים

סיקור, תחזיות והודעות

פורום אנליזה כללית - בקרוב

דוחות כספיים

דוח שנתי 2013

דוח לשנת הכספים 2013


  
   יחידת קשרי משקיעים

     972-76-87-44072+ 
       972-4-818-4337+

 

​​​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות