חברת החשמל

מבזקים

13.05.2015

יצחק בלמס, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות בחברת החשמל מונה למנכ"ל בפועל

הדירקטוריון החליט למנות את מר יצחק בלמס, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות חברת החשמל, כמנכ"ל החברה בפועל החל מיום 13 למאי 2015 ועד לכניסת המנכ"ל החדש לתפקיד. בנוסף למינויו כמנכ"ל בפועל, מר בלמס ימשיך לכהן בתפקידו כסמנכ"ל לקוחות בחברה.
07.05.2015

יצחק מנדלמן, מונה למ"מ סמנכ"ל כספים וכלכלה

דירקטוריון החברה אישר היום את מינויו של יצחק מנדלמן, לממלא מקום סמנכ"ל כספים וכלכלה של החברה.
מנדלמן ימשיך לשמש בתפקידו הנוכחי כמנהל אגף כספים עד אשר יושלם הליך איתור לסמנכ"ל כספים קבוע.אנו מאחלים ליצחק הצלחה במילוי תפקידו.
27.04.2015

יצחק בלמס, סמנכ"ל לקוחות מונה למ"מ מנכ"ל חברת החשמל

הדירקטוריון החליט פה אחד למנות את מר יצחק בלמס, סמנכ"ל לקוחות, כממלא מקום מנכ"ל החברה החל מיום 1 למאי 2015  עד לכניסת המנכ"ל החדש לתפקיד
27.04.2015

סיום תפקידו של מר אלי גליקמן בחברת החשמל

בהמשך להודעתו של מר אלי גליקמן, מנכ"ל החברה, על כוונתו לסיים את תפקידו בחברה, ולדיווח המיידי מיום 15 במרץ 2015, בדבר החלטת הדירקטוריון לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את מר עופר בלוך לתפקיד המנהל הכללי של החברה, מודיעה החברה כי היום, 27 באפריל 2015, החליט דירקטוריון החברה כי מר אלי גליקמן יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה ביום 30 באפריל 2015.
הדירקטוריון הביע את הערכתו הרבה לעבודתו המסורה, האחראית והנחושה של מר גליקמן והובלת החברה בתקופה סוערת זו, ולרבות בתקופה שחלפה מאז הודעתו מחודש ספטמבר 2014 על כוונתו לסיים את כהונתו בחברה.
13.04.2015

דוחות כספיים לשנת 2014 ומצגת קשרי משקיעים לשנה המסתיימת בדצמבר 2014.

בהמשך לפרסום דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2014, ניתן למצוא את הדוחות גם באתר החברה. כמו-כן, פורסמה באתר מצגת קשרי משקיעים מעודכנת לאפריל 2015.

נתוני מסחר

אגרות חוב​​

הודעות מהבורסה

מידע למשקיע

שיחות ועידה, מצגות ואירועים

סיקור, תחזיות והודעות

פורום אנליזה כללית - בקרוב

דוחות כספיים

דוח שנתי 2013

דוח לשנת הכספים 2013


  
   יחידת קשרי משקיעים

       972-4-818-4337+

 

​​​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות