חברת החשמל

מבזקים

31.08.2015

חברת החשמל צמצמה את החוב הפיננסי נטו מתחילת 2015 ב- 838 מיליוני שקלים

מתחילת שנת 2015 הצליחה חברת החשמל לצמצם את החוב הפיננסי נטו מ-46,869 מיליוני שקלים בסוף 2014, ל-46,031 מיליוני שקלים. ירידה של 838 מיליוני שקלים.
ברבעון השני לשנת 2015 נרשמה ירידה בהפסדים (ביחס לרבעון מקביל אשתקד) למרות השפעת הירידה בתעריף החשמל בחודש פברואר 2015 בשיעור של כ- 11.8%, השפעת כניסת היצרנים הפרטיים במקטע הייצור, ומבצע פרישה מוקדמת לכ-440 עובדים אשר גרם להוצאה חד פעמית בסך של כ- 561 מיליוני שקלים.
10.06.2015

מנכ"ל חדש לחברת החשמל:שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד"ר יובל שטייניץ, אישר את מינויו של מר עופר בלוך לתפקיד

ביום 10.06.2015 חתם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד"ר יובל שטייניץ, על כתב מינויו של עופר בלוך לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל. החתימה נעשתה בהמשך לבחירתו של מר עופר בלוך, פה אחד, ע"י דירקטוריון חברת החשמל כמועמד הראוי ביותר לתפקיד המנהל הכללי של חברת החשמל.
07.06.2015

חברת החשמל לישראל השלימה הנפקה בהיקף של כ-923 מיליון ₪ לראשונה מזה 13 שנים, בהנפקה ציבורית ללא ערבות מדינה.

הגיוס מורכב משתי סדרות אג"ח סחיר חדשות:
סדרה 26: כ-479 מיליון ₪ בריבית קבועה של 4.8% (תשואה לפדיון של 3.32%), מח"מ של כ- 5.9 שנים ובמרווח של 1.61% מעל אג"ח מדינה.
סידרה 27: כ-444 מיליון ש"ח ₪ בריבית קבועה צמודת מדד של 3.85% (תשואה לפדיון של 2.96%), מח"מ של כ- 10 שנים ובמרווח של כ-2.21% מעל אג"ח מדינה.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ -1.85  מיליארדי ₪ .   

נתוני מסחר

אגרות חוב​​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות