אמות מידה

אמות המידה, שנקבעו על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, באות להסדיר את יחסי הגומלין בין חברת החשמל ובין לקוחותיה, והן מפרטות את "החובות והזכויות" בין הצדדים.

אמות המידה דנות בנושאים הבאים:


צריכת החשמל
 • צרכנות (קביעת הכמות שנצרכה, בדיקת דיוק המונה ותקינותו וכד')
 • חשבונות ותשלומים (משלוח החשבון, מועדי התשלום וכד')
 • תעריפים
 • פניות ותלונות
 
חיבורים לרשת ועבודות על חשבון אחרים (עע"א)
 • החיבור או העבודה
 • הגשת הבקשה לחיבור או לעבודה
 • תיאום טכני
 • בדיקת המיתקן
 
אמינות האספקה
 • הפסקות חשמל יזומות
 • חידוש אספקת החשמל
 • השלות תדר
 • נזקים למכשירי חשמל
 
לספר אמות המידה המלא, המתפרסם באתר הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל.
 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות