חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

אנרגיות מתחדשות

בתאריך  28.8.18 בשעה 8:00 בבוקר, נפתח הרישום לאסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למערכות קטנות עד 100 קוו"ט ולאסדרת ברירת מחדל.

הכל בהתאם להחלטות רשות החשמל מספר 7, 8 ו- 9 מישיבה 538 מיום 22.3.18.

             אנו מאחלים הצלחה לכולם.

 
  • לקראת סיום המכסות בהספק כולל של  500 מגוו"ט למערכות באנרגיות מתחדשות בשיטת "מונה נטו" ("האסדרה") ועל-פי הנחיית רשות החשמל (החלטה מספר 1, ישיבה מספר  548 מיום 17.9.18, בכוונת החברה לטפל בכל בקשות הנרשמים, שנרשמו באתר עד למועד הקובע. 

  • חברת החשמל תרשום להגרלה מבקשי חיבור, שזכו בהליך התחרותי, אשר הגישו בקשות לחיבור עד יום 18.4.17 (14 ימי עבודה מהמועד הקובע). להבהרת הרשות לחץ כאן.

 

לצורך פתיחת עבודה לחצו כאן

חברת החשמל מעודדת ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, ומיישמת מספר הסדרות בנושא, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל.
בשנים האחרונות, פורסמו מספר הסדרות לסוגי יצרנים פרטיים שונים, בטכנולוגיות שונות ובגדלים שונים, המוכרים את האנרגיה המיוצרת לחברת החשמל ו/או לצרכנים פרטיים.
חברת החשמל נערכה על מנת לתמוך בתהליך ולסייע ליצרנים, ככל הנדרש. לפניכם מידע רב על סוגי ההסדרות, התנאים לחיבור לרשת, תעריפים, דוגמאות הסכמים וכו'.

 

​​​​​​​​​​​​

תגיות: פוטו-וולטאי