חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו

אנרגיה מתחדשת במערכת החלוקה

תיאור המכסה כמות המכסה המאושרת (קו"ט)* מכסה פנויה שנותרה (קו"ט)**
מתקן ייצור בשיטת מונה נטו 373747 71583

הנתונים מעודכנים ליום העבודה האחרון 18/04/2019

* כמות המכסה המאושרת- מתאר את המכסה הבסיסית שנותרה במועד המעבר לשוב"ל – 15.10.17
** מכסה פנויה שנותרה - מתאר את כמות המכסה שעדיין לא נוצלה