חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

יצרנים רגילים

רכיב הייצור עבור יצרנים פרטיים רגילים

תעריף החשמל מורכב מעלויות ייצור ואספקת החשמל, על פני שרשרת החשמל במקטעים השונים (ייצור, הולכה חלוקה ואספקה).
רכיב העלות הגדול ביותר הוא רכיב עלויות מקטע הייצור, הכולל הן את עלויות הדלקים, והן את עלויות ההון של נכסי הייצור.
יצרני חשמל פרטיים המוכרים את האנרגיה שהם מייצרים לרשת חברת החשמל, זכאים לקבל בעבור כל קוט"ש מיוצר את תעריף רכיב הייצור, שהוא תעריף המשתנה על פני עונות השנה ומקבצי שעות הביקוש.

למי מיועד התעריף

תעריף רכיב הייצור מיועד, כאמור, ליצרני חשמל המחוברים במתח-גבוה ובמתח-נמוך, המוכרים את האנרגיה שהם מייצרים לרשת החשמל, וליצרני עסקאות תשתית המוכרים את עודפי הייצור, שלא נמכרים לצרכני הקצה, לרשת החשמל.

מרכיבי התעריף

תשלום חודשי קבוע – בהתאם למתח האספקה;
זיכוי בגין ייצור חשמל –מחירים לקוט"ש נמכר לחברת החשמל, משתנים על פי עונות השנה והמש"בים.