מידע על תהליך רישום ספקים פוטנציאליים והסמכת יצרנים

חברת החשמל מעוניינת לאפשר לחברות חדשות להיכנס למאגר הספקים על מנת להגדיל את אפשרות ההיצע לרכישת ציודים.

היחידה להסמכת ספקים מהווה את הקשר של הספקים והיצרנים עם חברת החשמל ומטרותיה הן הרחבת מאגר הספקים הפוטנציאליים של חברת החשמל והסמכת יצרנים לקראת מכרזים סגורים, בתחומים שונים, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תקנותיו והסכם גאט"ט.

היחידה להסמכת ספקים מאפשרת לחברות שאינן מוכרות לחברת החשמל לעבור תהליך של רישום כספקים פוטנציאליים, או לעבור הליך הסמכה כאשר מדובר ביצרנים ובציוד בעל מורכבות טכנולוגית ואפיונים בלתי נפוצים, אשר נרכש במסגרת מכרזים סגורים.

לרישום במאגר הספקים הפוטנציאליים יש למלא השאלון המצ"ל ולשלוח לדוא"ל: tal.cohen1@iec.co.il יחד עם פרופיל חברה ודוגמת חשבונית.

במידה והחברה ישראלית, בדרך כלל ייערך ביקור בתחום המפעל לצורך בדיקת הציוד המוצע.
 
 
 
במסגרת הליך הסמכה, אשר מתבצע כאמור רק במקרים של רכישת ציוד בעל מורכבות טכנולוגית שנרכש במסגרת מכרזים סגורים, חברת החשמל תבדוק את יכולות היצרנים בתחומים:
  • יכולת טכנית
  • יכולת כלכלית
  • מערך אבטחת איכות

בהתאם לתוצאות ההסמכה תיקבע זכאותו של יצרן להשתתף במכרז סגור, אם בכלל.

גם יצרנים שהוסמכו בעבר חייבים לעבור הליך הסמכה מחודש אחת לחמש שנים (למעט בדיקת איתנות פיננסית אשר מתבצעת לפני כל מכרז סגור), כתנאי להשתתפות במכרזים סגורים. 

   
הנושאים הנבדקים בתהליך הסמכת יצרן הינם כדלקמן:
  • דוחות כספיים של 3 שנים אחרונות
  • מדריך אבטחת איכות
  • רשימת לקוחות/ התקנות ציוד
  • רשימת ממליצים
  • קטלוגים טכניים  

 

 

מילוי שאלון להסמכת יצרן

 

לרשימת מציעים למכרז סגור


Read this in English - Certified Suppliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות